SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 10. Petak, 8. travnja 2011.
GRAD MALI LOŠINJ
Moscenicka_draga-001

21.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 32/09) Gradsko vijeće Grada Mali Lošinj, na sjednici održanoj 9. ožujka 2011. godine, donijelo je

IZMJENU I DOPUNU
Odluke o organizaciji prometa na području
Grada Mali Lošinj

Članak 1.

U Odluci o organizaciji prometa na području Grada Mali Lošinj (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 38/10, u daljem tekstu Odluka) u cijelom tekstu, riječi »Lošinj parking d.o.o.« zamjenjuju se riječima »Lošinj usluge d.o.o.«, u odgovarajućem padežu.

Članak 2.

U članku 34. Odluke stavak 3. mijenja se i glasi:

»Osobe iz prethodnog stavka imaju pravo na rezervaciju više parkirališnih mjesta ukoliko ispunjavaju sve uvjete iz poziva i imaju više vozila, osim u slučaju kada je odlukom iz stavka 1. ovog članka određeno da se više parkirnih mjesta daje u zakup u paketu.«

Članak 3.

U Članku 35. Odluke stavak 2. mijenja se i glasi:

»Ugovor o zakupu zaključuje se na period od jedne godine, uz mogućnost produženja bez obveze objavljivanja javnog poziva i to ukoliko trgovačko društvo organizator parkiranja procijeni da je to opravdano za pojedina parkirališna mjesta, čiji je dotadašnji zakupnik uredno podmirio zakupninu.«

Članak 4.

U članku 53. Odluke stavak 2. mijenja se i glasi:

»I. zona (Mali Lošinj - ulice: Braće I. i S. Vidulića, Zagrebačka, Sv. Marije, Priko, Trg RH i Trg žrtava fašizma);«

Članak 5.

U stavku 6. članka 53. točka A) mijenja se i glasi:

»Dozvola za registrirane servisere, security službu, prijevoznike trokoličare i prijevoznike koji vrše usluge dostave, pod uvjetom da im je poslovno sjedište na području Grada Malog Lošinja - žute boje, vrijeme dozvoljenog parkiranja je 120 min. u vremenu od 00,00 do 24,00 sata;«

Članak 6.

U stavku 6. članka 53. točka A1) briše se.

Članak 7.

Iza članka 66. Odluke dodaje se novi članak 66.A koji glasi:

»Tijekom turističke sezone organizira se prijevoz turističkim vlakom u svrhu obogaćivanja turističke ponude.

Turistički vlak prometovati će na relaciji AC Čikat - Velopin (INA benzinska crpka) - Bočac (kod LIDL-a) - Sunčana Uvala i nazad.«

Članak 8.

U članku 67. iza stavka 3. Dodaje se novi stavak koji glasi:

»Parkiralište za turistički vlak određuje se na predjelu Boćac i posebno se obilježava.«

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 340-01/11-01/06

Ur. broj: 2213/01-01-11-4

Mali Lošinj, 9. ožujka 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALOG LOŠINJA

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=720&mjesto=10005&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr