SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 10. Petak, 8. travnja 2011.
GRAD MALI LOŠINJ
Moscenicka_draga-001

18.

Na temelju članka 4. Odluke o davanju na korištenje javnih površina za postavu kioska i drugih privremenih objekata (»Službene novine PGŽ« broj 43/09 i 6/10) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 32/09), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj 5. travnja 2011. godine, donijelo je

PLAN
rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih
za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje
usluga na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog
građevinskog zemljišta na području Grada
Malog Lošinja za 2011. godinu

I.

Utvrđuju se sljedeće lokacije za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada Malog Lošinja za 2011. godinu:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

II.

Detaljna dispozicija i uvjeti uređenja prodajnog mjesta bit će utvrđeni ugovorom i situacijom za svaku pojedinu lokaciju zasebno. Gradonačelnik Grada Malog Lošinja odabrat će tipske kioske, štandove, specijalne naprave i ostale elemente koji će se koristiti za formiranje prodajnog mjesta.

III.

Tlocrtna veličina plohe javne površine i neizgrađenog građevinskog zemljišta koje se daje u zakup iznosi: za štand 6,0 m2, a za kiosk 12,0 m2.

Ovim planom se utvrđuju i tlocrtne veličine ploha javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta koja se daju u zakup za postavljanje i korištenje uslužnih naprava, pokretnih radnji i specijalnih nosača za niže navedene namjene:

1. Izrada portreta, silueta, karikatura, razlednica, oslikavanje tijela, graviranje u kamenu i sl.:

- P = 2,0 m2

2. Prodaja s klupa ili prodajni pult za prodaju lavande, cvijeće i sl.:

- P = 2.0 m2

3. Prodaja sladoleda, priprema i prodaja kukuruznih kokica i sl.:

- P = 3,0 m2

4. Ostale pokretne naprave:

- P = po m2 (min. 2 m2)

IV.

Ovaj Plan objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i stupa na snagu danom objave.

Stupanjem na snagu ovog Plana stavlja se izvan snage Plan rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada Malog Lošinja za 2010. godinu.

Klasa: 944-05/11-01/17

Ur. broj: 2213/01-01-11-4

Mali Lošinj, 5. travnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALOG LOŠINJA

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v. r.

 

Plan rasporeda kioska i specijalnih napr  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr