SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 22. Petak, 2. srpnja 2004.
GRAD RIJEKA
Grad Rijeka

Grad Rijeka

67.

Na osnovi članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01) i članka 61. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02 i 12/03) Poglavarstvo Grada Rijeke, na sjednici 25. svibnja 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o prodaji stanova
u vlasništvu Grada Rijeke

Članak 1.

U članku 12. stavku 1. Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 15/02, 18/03 i 7/04) točka a) mijenja se i glasi:

»a) jednokratno, u roku od 60 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji,«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/04-01/38

Ur. broj: 2170-01-10-04-2

Rijeka, 25. svibnja 2004.

POGLAVARSTVO GRADA RIJEKE

Predsjednik Poglavarstva
mr. sc. Vojko Obersnel, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr