SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 10. Petak, 8. travnja 2011.
GRAD MALI LOŠINJ
Moscenicka_draga-001

17.

Na temelju članka 30. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 72/09) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09, 32/ 09) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 5. travnja 2011. godine, usvojilo je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2010. godinu

Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) donijet je na sjednici Gradskog vijeća 16. prosinca 2009. godine te I. Izmjene i dopune Programa na sjednici 20. srpnja 2010. godine i II. Izmjene i dopune Programa na sjednici 17. prosinca 2010. godine.

Programom je definirana izgradnja na javnim površinama, nerazvrstane ceste, javna rasvjeta, opskrba pitkom vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, građenje i uređenje groblja.

Članak 2.

Izradnja objekata komunalne infrastrukture s komunalnim društvom Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinj d.o.o.

Plan - realizirano (%)

1. Kapitalni projekt sanacije odlagališta Kalvarija

362.661,49 - 85.485,00 (23,60%)

iz vlastitih prihoda

2. Projekt proširenja kanalizacije u Velom Lošinju

500.000,00 kn - 500.000,00 kn (100%)

višak prihoda iz prethodnih godina

3. Izgradnja objekata komunalne infrastrukture - projekt Jadran koji se financira iz namjenskih sredstava ostvarenih od naknade koja se plaća po cijeni od 2,33 kn po m3, za izgradnju kanalizacije na obali Priko i pročiščivać na Kijcu, kanalizaciju Poljane - Škverić, kanalizaciju Sv. Martin u Malom Lošinju i kanalizaciju u Nerezinama

6.602.905,92 kn - 207.000,00 kn (3,10%)

- kanalizacija na Škveriću 87.000,00 kn - nije realizirano

- pročiščivać na Kijcu 207.000,00 kn - 207.000,00 kn (100%)

- kanalizacija Sv. Martin 200.000,00 kn - nije realizirano

- kanalizacija u Nerezinama 500.000,00 kn - nije realizirano

višak prihoda iz prethodnih godina

4. Dio kanalizacije u Nerezinama

115.325,00 kn - 115.324,73 kn (100 %)

opći prihodi

5. Proširenje kanalizacije Mali Lošinj

200.000,00 kn - 200.000,00 kn (100%)

iz vlastitih prihoda

6. Izgradnja vodospreme na Kalvariji

00,00 kn - 00,00 kn

7. Izgradnja vodoopskrbe otoka Ilovika

575.679,17 kn - 248.073,00 kn (43,10%)

8. Priključak oborinske odvodnje Creske ulice u Malom Lošinju

43.000,00 kn - 42.655,53 kn ( 99,20%)

izvor komunalni doprinos

Članak 3.

Građenje pristupne ceste infrast. Skladišna zona Kalvarija III. faza s izgradnjom infrastukture, planirana vrijednost radova 1.404.000,00 kn, nije realizirano.

Članak 4.

Građenje objekata javne rasvjete financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa Grada Malog Lošinja u ukupnom iznosu od 2.350.000,00 kn, realizirana 731.841,16 kn (31,10%)

- javna rasvjeta šetnice lungo mare Anunziata - Veli Žal 0,00%

- javna rasvjeta Sv. Martin- Zagazine 378.841,76 kn

- javna rasvjeta Valdarke- Veli Lošinj, II. faza 0,00% kn

- proširenje javne rasvjete malih mjesta 352.999,40 kn

(ugovori o priključenju Nerezine - 3 mjesta, Mali Lošinj- 7 mjesta, Veli Lošinj - iza crkve i Rovenska - podzemni kabel)

- proširenje javne rasvjete uvala Mrtvaška 0,00% kn

Članak 5.

Kapitalni projekt poboljšanja energetske učinkovitosti i smanjenja svjetlosnog zagađenja u ukupnom iznosu 335.000,00 kn, realizirana u iznosu 315.215,88 kn (94,10%), vlastiti prihodi 49.656,25 kn i sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 260.883,00 i prihodi od prodaje imovine 4.676,63 kn.

Članak 6.

Projekt uređenja parkirališta Sunčana uvala u visini 100.000,00 kn, za izradu projekta - nije realizirano.

Članak 7.

Projekt izgradnje heliodroma na Iloviku planirana sredstva 0,00 kn.

Članak 8.

Projekt pristupne ceste - Galboka, Nerezine u visini 100.000,00 kn, za rješavanje imovinsko pravnih pitanja iz vlastitih sredstava Proračuna-nije realizirano.

Članak 9.

Projekt nerazvrstane ceste Bočac-Vresikovo u visini od 125.000,00 kn, realizirano 93.450,00 kn (74,80%) komunalni doprinos 18.450,00 kn i prihodi od prodaje imovine 75.000,00 kn.

Članak 10.

Projekt rekonstrukcije raskršća Mali Lošinj- Veli Lošinj- Sunčana uvala u visini 50.000,00 kn realizirano u iznosu 30.442,50 kn (60,90%) iz sredstava komunalnog doprinosa, odnosi se na ishođenje idejnog rješenja.

Članak 11.

Kapitalni projekt cesta D- 100 u kojem je uključeno prelaganje magistralnog cjevovoda, javna rasvjeta , imovinsko pravna pitanja, građenje zidića i gromaća; u ukupnom iznosu od 525.000,00 kn, realizirano u iznosu 496.933,65 kn (94,70%) iz prihoda od prodaje imovine.

Članak 12.

Parterno uređenje Rive Priko 500.000,00 kn, realizirano u iznosu 303.810 kn (60,80%) iz komunalnog doprinosa.

Članak 13.

Projekt parkiralište Nova obala u Malom Lošinju u iznosu od 40.000,00 kn, realizirano u iznosu 36.900,00 kn, (92,30%) sredstva komunalnog doprinosa, projektna dokumentacija.

Članak 14.

Projekt rekonstrukcije mola na Malim Srakanama 30.000,00 kn, realizirano u iznosu 30.000,00 kn (100,00%) odnosi se na projektnu dokumentaciju, vlastiti prihodi Proračuna.

Članak 15.

Kapitalni projekt ribarske luke na Tovaru u iznosu 100.000,00 kn, nije realizirano.

Članak 16.

Kapitalni projekt pristupna cesta za stanove na Kalvariji u iznosu 141.000,00 kn, realizirano i uznosu 47.393,19 kn (33,60%), sredstva komunalnog doprinosa 29.138,70 kn i prihodi od nefinancijske imovine 18.254,49 kn.

Članak 17.

Kapitalni projekt Pristupne ceste na Susku u iznosu od 70.000,00 kn, sredstva komunalnog doprinosa - nije realizirano.

Članak 18.

Sufinanciranje kapitalnog projekta izgradnje rive na Iloviku - I. faza, ukupno planirana sredstva 0,00 kn iz vlastitih prihoda.

Članak 19.

Nabavka urbane opreme za sva naselja Grada Malog Lošinja ukupno planirana u iznosu 150.000,00 kn, realizirana u iznosu 144.082,00 kn; (94,20%) prihodi od nefinancijske imovine.

Članak 20.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa realizirana su u iznosu od 3.628.606,64 kn (25,16%) od čega 1.193.237,89 kn odnosi na prihod po osnovi komunalnog doprinosa, Fond zaštite okoliša i energetske učinkovitosti sufinancira projekt u iznosu od 260.883,00 kn, (sredstva projekta Jadran u iznosu 6.395.905,92 kn prenose se u 2011. godinu) i 2.174.485,75 kn iz sredstva Proračuna Grada Malog Lošinja.

Članak 21.

Ovo Izvješće objavit će se u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 363-05/11-01/02

Ur. broj: 2213/01-01-11-4

Mali Lošinj, 5. travnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALOG LOŠINJA

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr