SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 10. Petak, 8. travnja 2011.
GRAD CRIKVENICA
Moscenicka_draga-001

9.

Na temelju članka 67. stavak 3. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 34/09 - ispravak), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 24. sjednici održanoj dana 6. travnja 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora:
Dramalj, Crikvenica - zapad, Crikvenica - centar,
Crikvenica - istok i Selce

Članak 1.

Raspisuju se izbori za članove Vijeća Mjesnog odbora Dramalj, Vijeća Mjesnog odbora Crikvenica - zapad, Vijeća Mjesnog odbora Crikvenica - centar, Vijeća Mjesnog odbora - Crikvenica - istok i Vijeća Mjesnog odbora Selce.

Utvrđuje se da se za Vijeće Mjesnog odbora Dramalj, Vijeće Mjesnog odbora Crikvenica - zapad, Vijeće Mjesnog odbora Crikvenica - centar, Vijeće Mjesnog odbora Crikvenica - istok i Vijeće Mjesnog odbora Selce bira 7 (sedam) članova Vijeća.

Članak 2.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 15. svibnja 2011. godine, u trajanju od 7,00 do 19,00 sati.

Članak 3.

Prijedlozi lista moraju biti dostavljeni Gradskom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 dana od dana raspisivanja izbora, odnosno do 20. travnja 2011. godine, do 22,00 sata.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Ova Odluka objavit će se u sredstvima javnog priopćavanja: na lokalnoj radio postaji, na oglasnoj ploči Grada Crikvenice, na oglasnim pločama mjesnih odbora i na web portalu Grada Crikvenice (www.crikvenica.hr).

Klasa: 026-01/11-01/01

Ur. broj: 2107/01-01-11-4

Crikvenica, 7. travnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Dr. sc. Dragan Magaš, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr