SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 7. Petak, 18. ožujka 2011.
OPĆINA VINODOLSKA
Moscenicka_draga-001

17.

Na temelju članka 48.Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/07), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/ 07), članka 108. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine PGŽ« broj 40/09) Općinsko vijeće Općine Vinodolske na svojoj jedanaestoj (11) sjednici održanoj 7. ožujka 2011. donijelo je

PROGRAM JAVNIH POTREBA
u predškolskom odgoju, osnovnom obrazovanju i
srednjoškolskom obrazovanju Općine Vinodolske
za 2011. godinu

Članak 1.

GLAVA: 4 ODGOJ I

OBRAZOVANJE 540.000,00 kn

RAZDJEL 3: PRORAČUNSKI

KORISNIK - VRTIĆ 1.600.000,00 kn

Ukupno 2.140.000,00 kn

Članak 2.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU, OSNOVNOM OBRAZOVANJU I SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU

Članak 3.

AKTIVNOSTI:

- Stipendije učenicima i studentima

- Programi dječjih vrtića i jaslica

- Programi osnovnog školstva

- Program dječjeg vrtića »Cvrčak i mrav«

Članak 4.

SVRHA PROGRAMA

Svrha programa je da se uz redovne programe stvore uvjeti za kvalitetnije obrazovanje djece, mladih i studenata, te da se subvencioniranjem cijene boravka djece u predškolskim ustanovama olakša roditeljima plaćanje boravka djeteta u dječjim vrtićima te da se potpomaganjem osnivanja i proširenja postojećeg omogući zaposlenim roditeljima kvalitetnije zbrinjavanje boravka djece.

Članak 5.

OPIS PROGRAMA

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i osnovnom i srednjem obrazovanju u Općini Vinodolskoj odvija se kroz slijedeće aktivnosti i projekte:

- stipendiranje nadarenih učenika i studenata,

- subvencija boravka djece u vrtićima,

- subvencioniranje programa u osnovnim školama,

- subvencioniranja programa osnivanja dječjeg vrtića i osnivanje istog u vlasništvu općine.

Članak 6.

STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Program je podržan od strane stručnih suradnika i aktivista volontera po pojedinim mjesnim odborima, te od strane djelatnika zaposlenih u obrazovnim ustanovama na području Općine Vinodolske i susjednih gradova Crikvenice i Novog Vinodolskog.

Članak 7.

CILJEVI ZA 2011. g.

Potpomagati težnje prema boljem i kvalitetnijem pedagoškom standardu u osnovnim školama u Bribiru i Triblju. Isto tako osigurati kvalitetan organizirani predškolski odgoj na području Općine Vinodolske. Osigurati uvjete za nastavak stipendiranja uspješnih učenika i studenata.

Članak 8.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za realizaciju i provođenje svih aktivnosti spomenutih u ovom programu u Proračunu Općine Vinodolske za 2011. g. osiguravaju se proračunska sredstva u iznosu od _ 2.140.000,00 kn _______________ i raspoređuju kako slijedi:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

OSOBE U OPĆINI ZADUŽENE ZA PROGRAM

Osobe zadužene za rezultate rada, kontrolu, monitoring, izvješćivanje o realizaciji programa su načelnik i pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 10.

Ovaj program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 021-05/11-01/1

Ur. broj: 2107-03/11-01-3-09-2

Bribir, 7. ožujka 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica
Olga Antonić Dukić, dr. med., v.r.

 

Program javnih potreba u predškolskom od  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr