SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 7. Petak, 18. ožujka 2011.
OPĆINA VINODOLSKA
Moscenicka_draga-001

14.

Temeljem odredbi članka 39.Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 108. Statuta Vinodolske općine (»Službene novine PGŽ« broj 40/09) Općinsko vijeće Vinodolske općine na svojoj 11. (jedanaestoj) sjednici održanoj 7. ožujka 2011. donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
Plana razvojnih programa za 2011. godinu i Projekciju
za 2012. i 2013. godinu

Članak 1.

I. Izmjena i dopuna Plana sadrži rashode na nefinancijskoj imovini, kapitalnim pomoćima i donacijama.

Članak 2.

Plan razvojnih programa usklađivat će se svaku godinu

Članak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu 8. dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2011. godine.

Klasa: 021-05/11-01/1

Ur. broj: 2107-03/11-01-3-05

Bribir, 7. ožujka 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica
Olga Antonić Dukić, dr. med., v.r.

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

I. Izmjene i dopune Plana razvojnih prog  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr