SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 7. Petak, 18. ožujka 2011.
OPĆINA VINODOLSKA
Moscenicka_draga-001

13.

Temeljem odredbi članka 39. i članka 46. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 108. Statuta Vinodolske općine (»Službene novine PGŽ« broj 40/09) Općinsko vijeće Vinodolske općine, na svojoj 11. (jedanaestoj) sjednici održanoj 7.ožujka 2011. donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
Odluke o izvršavanju Proračuna Vinodolske općine
za 2011. godinu

Članak 1.

Naslov Odluke o izvršavanju proračuna Vinodolske općine za 2011. godinu,objavljene u »Službenim novinama PGŽ« broj 49/10) mijenja se i glasi: »Odluka o izvršavanju Proračuna Vinodolske općine (I. Izmjene i dopune) za 2011. godinu.«

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu. Iznos izdataka utvrđeni proračunom smatraju se maksimalnim svotama, tako da stvarni izdaci Općine u 2011.godini ne smiju prema ovom proračunu biti veći od 26.571.093,41 kn.«

Članak 3.

Članak 16. mijenja se i glasi:

Općina se u 2011. g. može zadužiti za kapitalne izdatke sukladno propisima Zakona o proračunu (»Narodne novine», broj 87/08) i Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna za 2011. do svote utvrđene u Računu financiranja Proračuna.

Vinodolska općina može se zadužiti do ukupne svote od 5.678.725,78 kn, koja je iskazana u Računu financiranja Proračuna Vinodolske općine uz prethodnu suglasnost Vlade RH.

Vinodolska općina se u 2011. g. može zadužiti isključivo za investicije koje se financiraju iz proračuna.

Zaduženje Vinodolske općine na dan 1. 1. 2011. g. iznosi 0,00 (nula) kuna.

Tekuće otplate glavnice duga, iskazane u Računu financiranja Vinodolske općine te pripadajuće kamate, iskazane na rashodovnoj strani proračuna Vinodolske općine imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim izdacima.

Odluku o zaduživanju Općine donosi Općinsko vijeće Vinodolske općine.

Ukupna godišnja obveza Općine može iznositi najviše 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, a u iznos ukupne obveze uključena su i dana jamstva i neplaćene obveze iz prethodnih godina.

Članak 4.

Sve ostale odredbe o izvršavanju Proračuna koje nisu obuhvaćene ovom izmjenom i dopunom Odluke ostaju na snazi.

Članak 5.

Ova izmjena i dopuna Odluke stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 021-05/11-01/1

Ur. broj: 2107-03/11-01-3-04

Bribir, 7. ožujka 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica
Olga Antonić Dukić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr