SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 7. Petak, 18. ožujka 2011.
OPĆINA PUNAT
Moscenicka_draga-001

7.

Temeljem čl. 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine PGŽ« broj 25/09), čl. 39. st. 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09) i čl. 6. st. 2. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04), Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 14. ožujka 2011. godine donosi

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za koncesijska odobrenja na području Općine Punat

Članak 1.

U skladu s čl. 5. st.1. točka 3. Odluke o imenovanju članova Vijeća za koncesijska odobrenja na području Općine Punat (S.N. PGŽ broj 36/09), g. Hrvoje Demo, predstavnik Općine Punat, razrješuje se članstva u Vijeću za koncesijska odobrenja na području Općine Punat.

Članak 2.

U Vijeće za koncesijska odobrenja na području Općine Punat imenuje se za člana predstavnika Općine Punat g. Emerik Derenčinović.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/1

Ur. broj: 2142-02-01-11-3

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Marijan Kereži, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr