SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 7. Petak, 18. ožujka 2011.
OPĆINA PUNAT
Moscenicka_draga-001

6.

Na temelju članka 114. stavak 5. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/ 03, 157/03, 100/04, 87/09 i 88/10) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 35/ 09) Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 14. ožujka 2011. godine donosi

ODLUKU
o spomeničkoj renti na području Općine Punat

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se obveznici i visina spomeničke rente.

Članak 2.

Obveznici spomeničke rente su fizičke i pravne osobe, obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit, koji obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline.

Fizičke i pravne osobe koje u svom sastavu imaju poslovne jedinice (svako stalno mjesto obavljanja gospodarske djelatnosti) koje obavljaju djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline, obveznici su spomeničke rente za svaku poslovnu jedinicu.

Članak 3.

Osnovica spomeničke rente je korisna površina poslovnog prostora koji se nalazi u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline.

Članak 4.

Spomenička renta plaća se mjesečno 1,00 kn po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora koji se nalazi u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline.

Članak 5.

Obveznici spomeničke rente moraju Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje spomenička renta, dostaviti podatke o korisnoj površini poslovnih prostora koji se nalaze u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline.

Ako prijava obveznika iz stavka 1. ovog članka izostane, obveza plaćanja spomeničke rente utvrđuje se po službenoj dužnosti temeljem podataka kojima je utvrđena komunalna naknada.

Članak 6.

Spomenička renta plaća se u godišnjem iznosu prema rješenju o utvrđivanju spomeničke rente koje donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Punat, u roku 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju spomeničke rente.

Na ovršni i žalbeni postupak u svezi naplate spomeničke rente primjenjuju se odredbe Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Članak 7.

Ako u tijeku kalendarske godine obveznik spomeničke rente počinje ili prestaje obavljati djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne

cjeline, plaća godišnju spomeničku rentu za dio godine u kojoj je obavljao djelatnost.

Članak 8.

Svojstvo nepokretnog kulturnog dobra ili područja kulturno-povijesne cjeline, na temelju stručnog vrednovanja, utvrđuje rješenjem Ministarstvo kulture.

Članak 9.

Izuzetno od odredbe članka 6. obveznici plaćanja spomeničke rente mogu se osloboditi plaćanja na način za koji, na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Punat ocjeni da su obvezniku otežani uvjeti poslovanja.

Članak 10.

U slučaju oslobođenja od plaćanja spomeničke rente iz članka 9. ove Odluke sredstva potrebna za održavanje kulturnih dobara u visini utvrđene spomeničke rente osigurat će se u Proračunu Općine Punat iz sredstava poreznih prihoda.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/1

Ur. broj: 2142-02-01-11-8

Punat, 14. ožujka 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Marijan Kereži, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr