SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 7. Petak, 18. ožujka 2011.
OPĆINA PUNAT
Moscenicka_draga-001

5.

Na temelju članka 34. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09 ) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 35/ 09) Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 14. ožujka 2011. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na
komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom
i odvodnju otpadnih i oborinskih voda

Članak 1.

U članku 9. stavku 1. točka 1. Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 46/09 i 11/10) iza riječi »prosječne« dodaje se riječ »godišnje«, a riječi »za prethodnu godinu« zamjenjuju se riječima »prema posljednjim objavljenim podacima Državnog zavoda za statistiku«.

Članak 2.

Ostale odredbe Odluke ostaju neizmijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/1

Ur.broj: 2142-02-01-11-7

Punat, 14. ožujka 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Marijan Kereži, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr