SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 7. Petak, 18. ožujka 2011.
OPĆINA PUNAT
Moscenicka_draga-001

3.

Na temelju članka 12. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 12. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 25/09 i 35/09) Općinsko vijeće Općine Punat, na 15. sjednici održanoj dana 14. ožujka 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o pristupanju ustanovi Centar za brdsko-planinsku
poljoprivredu

Članak 1.

Općina Punat pristupa ustanovi Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije sa sjedištem u Staroj Sušici, Karolinska cesta 87 u svojstvu njena pridruženog člana.

Općina Punat pristupa Centru za brdsko-planinsku poljoprivredu sa ciljem unapređenja i provedbe programa iz sektora poljoprivrede na svom području.

Članak 2.

Ovlašćuje se Općinski načelnik da u ime Općine Punat potpiše Ugovor o sufinanciranju rada Centra za brdsko- planinsku poljoprivredu PGŽ-a za 2011. godinu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/1

Ur. broj: 2142-02-01-11-9

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Marijan Kereži, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr