SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 7. Petak, 18. ožujka 2011.
OPĆINA MRKOPALJ
Moscenicka_draga-001

3.

Na temelju članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09, 34/09 - ispr.), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj dana 3. ožujka 2011. godine donosi

ODLUKU
o uključenju u akciju Gradovi i općine - prijatelji djece

Članak 1.

Ovom Odlukom Općina Mrkopalj se opredjeljuje za provođenje aktivnosti, uz suradnju lokalnih tijela, ustanova, udruga, pojedinaca, medija, odraslih i djece, vezanih za uključenje u akciju Gradovi i općine - prijatelji djece.

Članak 2.

Aktivnosti usmjerene na stjecanje počasnog naziva »Općina Mrkopalj - prijatelj djece« temeljit će se na sljedećim dokumentima:

1. Konvenciji o pravima djeteta UN-a koja sadrži četiri opća načela:

- djeca ne smiju trpjeti diskriminaciju »neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom mišljenju, nacionalnom, etničkom ili društvenom porijeklu, vlasništvu, teškoćama u razvoju, rođenju ili drugom statusu djeteta, njegova roditelja ili zakonskog skrbnika«

- djeca imaju pravo na životni razvoj u svim vidovima života uključujući fizički, emotivni, psihosocijalni, kognitivni, društveni i kulturni

- pri donošenju svih odluka ili izvršenja postupaka koji utječu na dijete ili na djecu kao skupinu, najvažnija mora biti dobrobit djeteta. To se odnosi kako na odluke koje donose vladina, upravna ili zakonodavna tijela, tako i na odluke koje donosi obitelj

- djeci se mora omogućiti aktivno sudjelovanje u rješavanju svih pitanja koja utječu na njihov život i dopustiti im slobodu izražavanja mišljenja. Ona imaju pravo izreći svoja gledišta koja se moraju ozbiljno uzeti u obzir.

2. Nacionalnom planu aktivnosti za prava i interese djece u Republici Hrvatskoj od 2006. do 2012. čiji su ciljevi:

- poboljšanje kakvoće zadovoljavanja potreba djece u svim područjima života (skrb o zdravlju, izobrazbi, stanovanju, te zaštita od nasilja i zanemarivanja)

- osiguravanje odgovarajućih uvjeta za primjeren rast i razvoj djece u iznimno teškim okolnostima

- omogućavanje darovitoj djeci iskazivanja i ostvarivanja sposobnosti i talenata.

3. Europskoj povelji o sudjelovanju mladih u životu općina i regija Vijeća Europe koja je načelima međusobnog uvažavanja i partnerstva, putokaz lokalnoj samoupravi i upravi, kao i mladima kako ostvariti aktivno sudjelovanje što većeg broja djece i mladih u životu svojih gradova, posebice u procesima odlučivanja o pitanjima koja utječu na kvalitetu njihovog života.

Članak 3.

Cilj akcije Gradovi i općine - prijatelji djece ostvaruje se na četiri međuovisna načina. To su:

- Poticanje svih sudionika na udruženo i koordinirano djelovanje radi osiguranja uvjeta za kvalitetan život djece u našoj općini

- Evidentiranje postignutih rezultata

- Medijsko praćenje dometa akcije

- Dodjela javnog priznanja za ispunjenje zahtjeva akcije u obliku počasnog naziva Općina Mrkopalj - prijatelj djece.

Članak 4.

U cilju operacionalizacije obveza utvrđenih u članku 2. ove Odluke, Općinsko vijeće Općine Mrkopalj (u daljnjem tekstu: općinsko vijeće) svake će godine prilikom donošenja proračuna Općine Mrkopalj, donositi operativni dokument - Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potreba djece u Općini Mrkopalj za narednu godinu.

Članak 5.

Općina Mrkopalj će svake godine analizirati ostvarivanje dokumenta iz članka 4. ove Odluke i utvrđivati mjere za njegovo unapređenje.

Članak 6.

Koordiniranje svih aktivnosti prema pravilima akcije »Gradovi i općine - prijatelji djece« provodit će Koordinacijski odbor akcije »Općina Mrkopalj - prijatelj djece«.

Odluku o imenovanju članova Koordinacijskog odbora donijet će Općinski načelnik u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 7.

Svi administrativni poslovi akcije vodit će se u Jedinstvenom upravnom odjelu.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-11-4

Mrkopalj, 3. ožujka 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Mario Blašković, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr