SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 7. Petak, 18. ožujka 2011.
OPĆINA MRKOPALJ
Moscenicka_draga-001

2.

Na temelju članka 83. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 114/10) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 34/09 - ispr.) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na svojoj sjednici održanoj dana 3. ožujka 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o pokriću manjka prihoda na kraju 2010. godine

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se sredstva za pokriće manjka prihoda na osnovi Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Mrkoplaj za 2010. godinu u iznosu od 223.181,21 kuna.

Članak 2.

Manjak prihoda iz čl. 1 ove Odluke pokrit će se prihodima od nefinancijske imovine i to u iznosu od 223.181,21 kuna.

Članak 3.

Predviđeno pokrivanje manjka prihoda uvrstit će se u I. izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2011. godinu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-11-5

Mrkopalj, 3. ožujka 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Mario Blašković, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr