SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 7. Petak, 18. ožujka 2011.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
Moscenicka_draga-001

17.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09 i 30/09 - Ispravak) Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj 10. ožujka 2011. godine, donosi

O D L U K U
o pristupanju prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Mošćenička Draga

Članak 1.

Pristupa se prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Mošćenička Draga i to:

Nekretnina

Vlasništvo

Lokacija

Ukupno kn

k.č. 695/4, dvorište od
40 m2, zk.ul. 1342 k.o.
Draga

1/1

Mošćenička Draga- Smetivac

30.586,32

k.č. 887/2, vinograd od
1211 m2, zk.ul. 111
k.o. Mošćenice

1/1

Mošćenička Draga

3.500.000,00

Članak 2.

I. Prodaja se vrši putem javnog natječaja objavljenog u »Novom listu«, na oglasnoj ploči Općine i web stranicama Općine.

II. Uvjeti prodaje: Isplata se vrši prije potpisivanja Ugovora o prodaji.

III. Uvjeti natječaja:

a) Porez na promet nekretnina i ostale troškove vezane za kupnju i prijenos vlasništva snosi kupac.

b) Kupac je dužan sklopiti Ugovor o prodaji u roku od 10 dana od dana stupanja na snagu Odluke o prodaji nekretnine.

c) Ponuditelj je dužan platiti jamčevinu u visini od 10 % utvrđene početne cijene prodaje u korist Proračuna Općine Mošćenička Draga broj 2402006-1827300000, poziv na broj 68 7757 - OIB.

Ponuda mora sadržavati:

-ime i prezime, naziv tvrtke, adresu, OIB ponuditelja

-oznaku nekretnine

-iznos ponuđene cijene

-dokaz o uplati jamčevine

-broj računa na koji će se izvršiti vraćanje jamčevine

Rok za podnošenje ponuda je deset (10) dana od dana objave natječaja.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti s oznakom »za natječaj - ne otvaraj« poštom ili osobno na adresu OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA, Trg Slobode 7, Mošćenička Draga.

Članak 3.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinsko vijeće u roku od 30 dana od dana zaključenja natječaja.

Zadržava se pravo poništenja natječaja za pojedinačne nekretnine i u cijelosti.

Klasa: 011-01/11-01/10

Ur. broj: 2156/03-11-1

Mošćenička Draga, 10. ožujka 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Nedjeljko Dražul, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr