SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 7. Petak, 18. ožujka 2011.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
Moscenicka_draga-001

14.

Temeljem članka 28. stavka 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) Općinsko vijeće, na sjednici održanoj dana 10. ožujka 2011. godine, donosi

SMJERNICE
za organizaciju i razvoj Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Mošćenička Draga za 2011. godinu

Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama nesreća, velikih nesreća i katastrofa utvrđenih Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, a s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja (civilna zaštita, vatrogasne postrojbe, stožeri, udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti) donose se smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za period 2009. - 2010. godine.

Smjernice se odnose na sljedeće:

1. CIVILNA ZAŠTITA

Stožer zaštite i spašavanja, povjerenike civilne zaštite i uvjetno postrojbe civilne zaštite opće namjene, ukoliko Procjenom ugroženosti bude utvrđena potreba njenog osnivanje. Procjena ugroženosti i Plan zaštite i spašavanja Općine Mošćenička Draga ažurirat će se i uskladiti s novim Pravilnikom o metodologiji za izradu procjene ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 38/08).

Planom razvoja osiguravaju se financijska sredstva u Proračunu Općine, a u cilju razvoja vlastitih snaga za djelovanje na sprečavanju i otklanjanju štetnih posljedica koje nadilaze mogućnosti djelovanja službi i pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem ljudi i materijalnih dobara bave redovnom djelatnošću.

Za potrebe stožera zaštite i spašavanja, povjerenika civilne zaštite i uvjetno postrojbe civilne zaštite, treba iskazati prioritete materijalno-tehničkog razvoja (nabava osobne i skupne opreme sukladno Pravilniku o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (»Narodne novine« broj 111/07) te planirati provođenje osposobljavanja, uvježbavanja, aktiviranja i drugih aktivnosti.

U Proračunu Općine Mošćenička Draga sredstva za potrebe Civilne zaštite osigurati će se u trenutku njihove potrebe.

2. VATROGASTVO

Proračunom Općine Mošćenička Draga za 2011. godinu planirana su sredstva za:

-Javnu vatrogasnu postrojbu Opatija, kn 400.000,00, i to iz izvornih općinskih prihoda, kn 160.000,00 i kn 240.000,00 iz Državnog proračuna na ime izravnavanja decentraliziranih funkcija JLS.

-DVD »SISOL« Mošćenička Draga, kn 20.000,00

-JU PARK PRIRODE UČKA, kn 3.500,00

-Plan procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća i Plan zaštite i spašavanja, kn 17.000,00

3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Planirana financijska sredstava Proračunom:

-Gorska služba spašavanja, kn 6.000,00

-Hrvatski crveni križ, Gradsko društvo Opatija, kn 26.000,00

-Lovačko društvo »Perun«, kn 15.000,00

4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI

Planirana financijska sredstva Proračunom:

.Hitna medicinska pomoć, kn 26.000,00

.Turistička ambulanta, kn 19.500,00

.Ambulanta Brseč, kn 1.000,00

.Obvezne mjere preventivne DDD i Higijeničarskaslužba, kn 44.000,00

Financijska sredstva iz točke 2. do 4. ovih Smjernica planirana su na osnovi procjene stvarnih potreba, ostvarenju iz prethodne godine, međusobnim ugovorima i programima aktivnosti za 2009. godinu.

Općina Mošćenička Draga je putem Jedinstvenog upravnog odjela u stalnom kontaktu sa službama, pravnim osobama, udrugama građana koji su od značaja za zaštitu i spašavanja za područje općine Mošćenička Draga.

ZAKLJUČAK

Ukoliko tijekom tekuće godine nastanu potrebe za dodatnim sredstvima za djelovanje osoba iz sustava zaštite i spašavanja pristupiti će se izmjenama iznosa navedenih u ovim Smjernicama.

Proračunom Općine Mošćenička Draga za 2012. i 2013. godinu utvrditi će se pojedinačni iznosi po nositeljima sustava zaštite i spašavanju na području Općine Mošćenička Draga.

Klasa: 810-01/11-01/04

Ur. broj: 2156/03-11-1

Mošćenička Draga, 10. ožujka 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Nedjeljko Dražul, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr