SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 7. Petak, 18. ožujka 2011.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
Moscenicka_draga-001

12.

Na temelju članka 8. stavak 1. Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine« broj 23/07), članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta Mladih Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 45/10) i članka 32. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 30/09 - Ispravak) Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj 10. ožujka 2011. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o objavljivanju javnog poziva za predlaganje kandidata
za članove Savjeta mladih Općine Mošćenička Draga

I.

Pokreće se postupak izbora za članove Savjeta mladih Općine Mošćenička Draga.

Savjet mladih Općine Mošćenička Draga je savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga koje se osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Mošćenička Draga.

II.

Savjet mladih Općine Mošćenička Draga broj pet (5) članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

U savjet mladih Općine Mošćenička Draga biraju se osobe s prebivalištem na području Općine Mošćenička Draga u dobi od petnaest (15) do dvadesetdevet (29) godina.

Članove Savjeta mladih Općine Mošćenička Draga bira Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na vrijeme od dvije (2) godine, a na prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanja Općinskog vijeća.

III.

Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih Općine Mošćenička Draga imaju:

-udruge mladih i udruge koje se bave mladima te

-drugi registrirani oblici organiziranja mladih sa sjedištem na području Općine Mošćenička Draga.

IV.

Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih Općine Mošćenička Draga podnose se u pisanom obliku i obvezno sadrže sljedeće podatke:

-naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,

-podaci o kandidatu (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište, broj i mjesto izdavanja osobne iskaznice ili putovnice, osobni identifikacijski broj),

-obrazloženje prijedloga,

-očitovanje o prihvaćanju kandidature za člana Savjeta mladih.

Prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom.

Predlagatelj je dužan uz prijedlog priložiti:

-životopis kandidata,

-presliku osobne iskaznice,

-uvjerenje o prebivalištu.

Prijedlog kandidata podnosi se na propisanim obrascima koji se mogu podignuti u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mošćenička Draga.

V.

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

VI.

Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih Općine Mošćenička Draga podnose se u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva na oglasnoj ploči i na web stranice Općine, na adresu: Općina Mošćenička Draga, Trg Slobode 27, 51417 Mošćenička Draga, s naznakom »Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine Mošćenička Draga«.

VII.

Listu kandidata za članove Savjeta mladih utvrđuje Povjerenstvo za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga. Lista se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici Općine Mošćenička Draga, a potom upućuje Općinskom vijeću na nadležno postupanje.

Klasa: 011-01/11-01/07

Ur. broj: 2156/03-11-2

Mošćenička Draga, 10. ožujka 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Nedjeljko Dražul, dipl. ing., v.r.

JAVNI POZIV
za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih
Općine Mošćenička Draga

I.

Pokreće se postupak izbora za članove Savjeta mladih Općine Mošćenička Draga.

Savjet mladih Općine Mošćenička Draga je savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga koje se osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Mošćenička Draga.

II.

Savjet mladih Općine Mošćenička Draga broj pet (5) članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

U savjet mladih Općine Mošćenička Draga biraju se osobe s prebivalištem na području Općine Mošćenička Draga u dobi od petnaest (15) do dvadesetdevet (29) godina.

Članove Savjeta mladih Općine Mošćenička Draga bira Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na vrijeme od

dvije (2) godine, a na prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanja Općinskog vijeća.

III.

Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih Općine Mošćenička Draga imaju:

-udruge mladih i udruge koje se bave mladima te

-drugi registrirani oblici organiziranja mladih sa sjedištem na području Općine Mošćenička Draga.

IV.

Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih Općine Mošćenička Draga podnose se u pisanom obliku i obvezno sadrže sljedeće podatke:

-naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,

-podaci o kandidatu (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište, broj i mjesto izdavanja osobne iskaznice ili putovnice, osobni identifikacijski broj),

-obrazloženje prijedloga,

-očitovanje o prihvaćanju kandidature za člana Savjeta mladih.

Prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom.

Predlagatelj je dužan uz prijedlog priložiti:

-životopis kandidata,

-presliku osobne iskaznice,

-uvjerenje o prebivalištu.

Prijedlog kandidata podnosi se na propisanim obrascima koji se mogu podignuti u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mošćenička Draga.

V.

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

VI.

Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih Općine Mošćenička Draga podnose se u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva na oglasnoj ploči i na web stranice Općine, na adresu: Općina Mošćenička Draga, Trg Slobode 27, 51417 Mošćenička Draga, s naznakom »Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine Mošćenička Draga«.

VII.

Listu kandidata za članove Savjeta mladih utvrđuje Povjerenstvo za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga. Lista se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici Općine Mošćenička Draga, a potom upućuje Općinskom vijeću na nadležno postupanje.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Nedjeljko Dražul, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr