SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 7. Petak, 18. ožujka 2011.
OPĆINA LOKVE
Moscenicka_draga-001

5.

Na temelju članka 13. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 46. Statuta Općine Lokve (»Službene novine PGŽ« broj 33/09), Općinski načelnik Općine Lokve, 10. ožujka 2011. godine, donio je

PRAVILNIK
o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i način isplate dodataka za uspješnost u radu

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom utvrđuje se kriterij utvrđivanja natprosječnih rezultata i način isplate dodataka za uspješnost na radu službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lokve.

Članak 2.

Za natprosječne rezultate u radu službenici i namještenici mogu ostvariti dodatak za uspješnost na radu.

Članak 3.

Dodatak za uspješnost na radu može iznositi godišnje najviše tri plaće službenika ili namještenika koji ostvaruje dodatak i ne može se ostvarivati kao stalni dodatak na plaću.

II. KRITERIJ ZA UTVRĐIVANJE NATPROSJEČNIH REZULTATA RADA

Članak 4.

Službeniku i namješteniku koji je u prethodnoj godini ocijenjen ocjenom »vrlo dobar« ili »odličan« može se dodijeliti isplata dodatka za uspješnost na radu ukoliko, uz uredno obavljanje svojih redovitih radnih obveza, ispuni najmanje jedan od slijedećih kriterija:

1. tijekom radnog vremena ostvari obujam poslova veći od prosječnog;

2. ukoliko obveze iz povećanog opsega posla obavi u roku kraćem od zadanog;

3. ukoliko je obavljen posao od značaja za ostvarivanje funkcije upravnog tijela zbog unapređivanja poslovnih procesa u upravnom tijelu, rezultat kreativnosti, samoinicijativnosti službenika/namještenika;

4. ukoliko se radi o obavljanju izvanrednog posla koji se nije mogao predvidjeti i koji je zahtijevao povećani napor službenika/namještenika zbog intenziteta i rokova za obavljanje posla;

5. ukoliko službenik/namještenik kroz duže vremensko razdoblje uz poslove svog radnog mjesta obavlja i poslove radnog mjesta odsutnog službenika/namještenika ili nepopunjenog radnog mjesta.

III. POSTUPAK UTVRĐIVANJA NATPROSJEČNIH REZULTATA RADA

Članak 5.

Pročelnik prati rad i doprinos službenika i namještenika u ostvarivanju poslova iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lokve uključujući i kriterije iz članka 4. ovog Pravilnika.

Rad i doprinos pročelnika u ostvarivanju poslova iz nadležnosti upravnog tijela uključujući i kriterije iz članka 4. ovog pravilnika prati Općinski načelnik.

IV. POSTUPAK ISPLATE DODATKA ZA USPJEŠNOST NA RADU

Članak 6.

O isplati i visini iznosa dodataka za uspješnost u radu donosi se rješenje.

Rješenje iz stavka 1. ovog članka, za službenika i namještenika donosi pročelnik upravnog tijela uz prethodnu suglasnost Općinskog načelnika, a za pročelnika upravnog tijela Općinski načelnik.

Prilikom isplate dodataka za uspješnost u radu, pročelnik upravnog tijela odnosno Općinski načelnik dužni su voditi računa o masi sredstava za isplatu dodataka za uspješnost u radu određenoj za upravno tijelo.

Članak 7.

Odluka iz članka 6. ovog Pravilnika dostavlja se, uz evidenciju prisutnosti na poslu, ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za obračun plaće.

Isplata dodataka na plaću vrši se isplatom plaće za mjesec u kojem je odluka donijeta.

Članak 8.

Službenik ili namještenik ne može u istom mjesecu ostvarivati dodatak za uspješnost u na radu i uvećanje plaće za prekovremeni rad.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 080-01/11-01/03

Ur. broj: 2112-02/4-11-1

Lokve, 10. ožujka 2011.

Općinski načelnik

Anton Mihelčić, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr