SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 7. Petak, 18. ožujka 2011.
OPĆINA FUŽINE
Moscenicka_draga-001

6.

Na temelju članka 1. i članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/09 i 30/09) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj 14. ožujka 2011. godine donosi

IZVJEŠĆE
o ostvarenju Programa javnih potreba Općine
Fužine u kulturi za 2010. godinu

Članak 1.

Program javnih potreba Općine Fužine u kulturi za 2010. godinu usvojen je na sjednici Općinskog vijeća Općine Fužine održanoj 7. prosinca 2009. godine, sa izmjenama i dopunama usvojenim na sjednici Općinskog vijeća Općine Fužine održanoj 14. prosinca 2010. godine.

Članak 2.

Program javnih potreba Općine Fužine u kulturi za 2010. godinu ostvaren je kako slijedi:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Ovo Izvješće objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/11

Ur. broj: 2112/03-01-11-10

Fužine, 14. ožujka 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik

Đuro Radošević, v. r.

 

Izvješće o ostvarivanju Programa javnih   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr