SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 7. Petak, 18. ožujka 2011.
GRAD MALI LOŠINJ
Moscenicka_draga-001

15.

Na temelju članka 37. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03 i 38/09), članka 5. stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04 i 63/08) i članka 47. Statuta Grada Mali Lošinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 32/09), Gradonačelnik Grada Malog Lošinja, donosi

IZMJENE I DOPUNE
Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom
za 2011. godinu

Članak 1.

U godišnjem planu upravljanja pomorskim dobrom za 2011. god. Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 51/2010), u točki II - PLAN REDOVNOG UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM stavak 4. dopunjuje se i glasi

»Pomorsko dobro - za održavanje obale planirano je ukupno 1.175.000,00 kn i to iz vlastitih sredstava od naknade za koncesije na pomorskom dobru, a sredstva će se utrošiti za sljedeće namjene:

- 323.000,00 kn za uređenje plaža i šetnica (Mali Lošinj: uređenje puteva Valdarke - Sv. Martin - 30.000,00 kn, sanacija šetnice od A. Haračića do Annunziate - 35.000,00 kn, sanacija plaže na Čikatu - 40.000,00 kn, uređenje ostalih plaža u Malom Lošinju - 50.000,00 kn; Nerezine: uređenje pješačke staze lungomare Sv. Frane-Blatine - 20.900,00 kn, uređenje plaže Galboka - 5.500,00 kn, uređenje plaže Škver - Nerezine - 9.500,00 kn; Artatore: uređenje ulazne plaže - 9.100,00 kn, uređenje plaže kod tuša - 5.000 kn, sanacija oštećenja sunčališta - 48.000,00 kn, sanacija šetnice lungomare I. faza - 15.000,00 kn; ograđivanje plaža plutajućim barijerama - 55.000,00 kn);

- 335.000,00 kn za izgradnju pomorskog dobra (Sv. Jakov: sanacija mola - 100.000,00 kn; Susak: čekaonica za brod - 30.000,00 kn; sanacija puta kod pročišćivača - 48.000,00 kn; Belej: betoniranje podmorskog dijela navoza u uvali Koromačno - 47.000,00 kn; Punta Križa: sanacija podnožja stezališta za brodice - 30.000,00 kn; jaružanje uz mol na Ulu - 80.000,00 kn;

- 90.000,00 kn za čišćenje podmorja, i plaćanja utroška vode na plažama (za svaku aktivnost po 30.000,00 kn);

- 232.000,00 kn za urbanu opremu na plažama (kupnja bove za hidrometeorološke potrebe - 180.000,00 kn; ostalo: 52.000,00 kn);

- 80.000,00 kn za sanaciju pristana na otoku Male Srakane

- 115.000,00 kn za čišćenje plaža i šetnica«

Članak 2.

U točki V - MIKROLOKACIJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI stavak 7.

»VELI LOŠINJ (izvan granica lučkog područja-Bolnička plaža)

- iznajmljivanje sredstava

- komercijalno-rekreacijski sadržaji

- ugostiteljstvo i trgovina« mijenja se i glasi:

»VELI LOŠINJ (izvan granica lučkog područja)

- iznajmljivanje sredstava

- komercijalno-rekreacijski sadržaji

- ugostiteljstvo i trgovina.«

Članak 3.

U točki V - MIKROLOKACIJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI iza stavka 21 dodaje se stavak »22« i glasi:

»UVALA ZAGAZINJINE

- iznajmljivanje sredstava

- ugostiteljstvo i trgovina

- komercijalno-rekreacijski sadržaji«

a iza stavka »22« dodaje se stavak »23« koji glasi:

»UVALA BOJČIĆ

- iznajmljivanje sredstava

- ugostiteljstvo i trgovina

- komercijalno-rekreacijski sadržaji.«

Članak 4.

Ove izmjene i dopune godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2011. godinu stupaju na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 934-01/10-01/4

Ur. broj: 2213/01-01-11-6

Mali Lošinj, 17. veljače 2011.

GRAD MALI LOŠINJ

Gradonačelnik
Gari Cappelli, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr