SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 7. Petak, 18. ožujka 2011.
GRAD MALI LOŠINJ
Moscenicka_draga-001

12.

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) te članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorske-goranske županije« broj 26/09 i 32/09), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj 9. ožujka 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama Grada Malog Lošinja

Članak 1.

U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama Grada

Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 42/10) u članku 2. stavku 1. točka 9. briše, a u točki 8. dodaje se radno mjesto Viši stručni suradnik za proračun i financije-voditelj računovodstva, 6. klasifikacijski rang, koeficijent 2,95.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 120-01/11-01/01

Ur. broj: 2213/01-01-11-4

Mali Lošinj, 9. ožujka 2011.

GRADSKO VIJEĆE MALOG LOŠINJA

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr