SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 7. Petak, 18. ožujka 2011.
GRAD MALI LOŠINJ
Moscenicka_draga-001

11.

Na temelju članka 4. stavka 1., članka 11. stavka 2. i članka 15. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba i 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 32/09) Gradsko vijeće Grada Mali Lošinj, na sjednici održanoj dana 9. ožujka 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu njihovog obavljanja na području
Grada Malog Lošinja

Članak 1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima i načinu njihovog obavljanja na području Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 51/10, u daljem tekstu Odluka) u cijelom tekstu, riječi »Lošinj parking d.o.o.« zamjenjuju se riječima »Lošinj usluge d.o.o.«, u odgovarajućem padežu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/11-01/04

Ur. broj: 2213/01-01-11-4

Mali Lošinj, 9. ožujka 2011.

GRADSKO VIJEĆE MALOG LOŠINJA

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr