SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 7. Petak, 18. ožujka 2011.
GRAD MALI LOŠINJ
Moscenicka_draga-001

10.

Na temelju članka 19. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« br. 158/03, 141/06 i 38709), članka 24. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (Narodne novine br. 63/08) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 32/09) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 9. ožujka 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra

Članak 1.

Za česticu 11224 k.o. Ćunski, koja se nalazi u zoni zahvata i čini pojas pomorskog dobra, daje se koncesija za posebnu upotrebu pomorskog dobra, radi sanacije pristana na otoku Male Srakane.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 934-01/11-01/02

Ur. broj: 2213/01-01-11-4

Mali Lošinj, 9. ožujka 2011.

GRADSKO VIJEĆE MALOG LOŠINJA

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr