SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 7. Petak, 18. ožujka 2011.
GRAD MALI LOŠINJ
Moscenicka_draga-001

6.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 32/09) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 9. ožujka 2011. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2011. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu na području Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 51/10) u daljnjem tekstu: Program u članku 2. točka 2. st. 6. mijenja se i glasi

»Sv. Martin - fekalna odvodnja- 500.000,00 kn«

Članak 2.

Članak 4. Programa mijenja se i glasi: »Građenje objekata javne rasvjete financirati će se iz sredstava komunalnog doprinosa Grada Malog Lošinja u ukupnom iznosu od 670.000,00 kn za sljedeće namjene:

.javna rasvjeta Anunnziata - Sunčana uvala 646.000,00 kn

.proširenje javne rasvjete malih mjesta 24.000,00 kn.

Članak 3.

Članak 20. Programa mijenja se i glasi: »Projekt nerazvrstane ceste u Sv. Jakovu u visini od 200.000,00 kn, sredstva komunalnog doprinosa odnose se na rješavanje imovinskopravnih pitanja.«

Članak 4.

Svi ostali članci Programa ostaju nepromijenjeni.

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 361-01/11-01/04

Ur. broj: 2213/01-01-11-4

Mali Lošinj, 9. ožujka 2011.

GRADSKO VIJEĆE MALOG LOŠINJA

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr