SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 7. Petak, 18. ožujka 2011.
GRAD MALI LOŠINJ
Moscenicka_draga-001

3.

Na temelju članka 76. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06, 150/08 - Uredba i 124/10) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 32/09), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 9. ožujka 2011. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u športu
Grada Malog Lošinja u 2011. godini

Članak 1.

Programom javnih potreba u športu Grada Malog Lošinja određuje se javne potrebe u športu aktivnosti, poslovi i djelatnosti u športu od interesa za Grad Mali Lošinj za koje su osigurana sredstva u Proračunu Grada Malog Lošinja za 2011. godinu, sukladno pojedinačnim programima i aktivnostima udruga i klubova dostavljenim na javni poziv za predlaganje javnih potreba u športu Grada Malog Lošinja za 2011. godinu.

Članak 2.

Programom javnih potreba u športu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti koji su od značenja za Grad Mali Lošinj, a uključuju:

- poticanje i promicanje športa,

- provođenje športskih aktivnosti djece i mladih,

- djelovanje športskih klubova i udruga,

- športske pripreme, organizacija i provedba sustava natjecanja,

- športsko-rekreacijske aktivnosti građana kao i druge športske aktivnosti koje su u funkciji unapređenja i čuvanja zdravlja te postizanje psihofizičke sposobnosti građana,

- održavanje i opremanje sportskih objekata.

Članak 3.

Ukupna sredstva iz proračuna Grada Malog Lošinja kojima će se zadovoljavati javne potrebe u športu na području Grada Malog Lošinja za 2011. godinu iznose 3.044.000,00 kn.

Članak 4.

Programi javnih potreba u športu Grada Malog Lošinja za 2011. god. provodit će se kroz slijedeće klubove, društva, udruge, aktivnosti i programe, a rasporedit će se na sljedeći način:

1. Klubovi i društva 897.000,00 kn

1.1. SRD Udica, redovna djelatnost 30.000,00 kn

1.2. Boćarski klub Lošinj, redovna

djelatnost 20.000,00 kn.

1.3. Vaterpolo klub Lošinj, redovna

djelatnost 95.000,00 kn

1.4. SD Škarpina, redovna djelatnost 15.000,00 kn

1.5. Košarkaški klub Jadranka, redovna

djelatnost 50.000,00 kn

1.6. Teniski klub Lošinj, redovna

djelatnost 20.000,00 kn

1.7. Nogometni klub Lošinj, redovna

djelatnost 230.000,00 kn

1.8. Karate klub Lošinj, redovna

djelatnost 60.000,00 kn

1.9. Šahovski klub, redovna djelatnost 15.000,00 kn

1.10. Planinarsko društvo Osoršćica,

redovna djelatnost 10.000,00 kn

1.11. Kuglački klub Čikat, redovna

djelatnost 24.000,00 kn

1.12. Streljački klub, redovna djelatnost 40.000,00 kn

1.13. Jedriličarski klub Jugo, redovna

djelatnost 120.000,00 kn

1.14. Klub skijanja na vodi, redovna

djelatnost 30.000,00 kn

1.15. Ženski odbojkaški klub, redovna

djelatnost 45.000,00 kn

1.16. Malonogometni klub Lošinj,

redovna djelatnos 45.000,00 kn

1.17. Društvo za šport.rekreaciju Lošinj,

redovna djelatnost 8.000,00 kn

1.18. Atletski klub Lošinj 8.000,00 kn

1.19. Malonogometni klub Argonaut,

redovan djelat. 15.000,00 kn

1.20. Udruga balinjerista, aktivnosti 2.000,00 kn

1.18. LD Kamenjarka , redovna

djelatnost 15.000,00 kn

2. Upravljanje sportskim objektima 1.882.000,00 kn

2.1. Sportska dvorana 1.264.000,00 kn

Redovni rashodi za održavanje sportske dvorane, opremanje i investicijska aktivnost

2.2. Dječja i sportska igrališta 618.000,00 kn

Redovni rashodi za održavanje postojećih igrališta i opremanje te investicijska aktivnost na igralištu Malin

3. Programska aktivnost odjela 265.000,00 kn

U okviru nadležnosti Ureda grada i upravljanja gradskom imovinom provoditi će se samostalne aktivnosti u cilju unapređenja i poticanja športa i to:

3.1. Nagrade sportašima 50.000,00 kn

3.2. Obljetnice i proslave 20.000,00 kn

3.3. Pokroviteljstva 150.000,00 kn

3.4. Pokroviteljstva-nagradni fond

Novogodišnji podvodni kup 30.000,00 kn

3.5. Lošinjska regata 15.000,00 kn

Članak 5.

Nadležni Ured grada i upravljanja gradskom imovinom vrši raspodjelu sredstava nositeljima programa temeljem ugovora i prati njihovo namjensko korištenje.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 620-01/11-01/2

Ur. broj: 2213/01-01-11-5

Mali Lošinj, 9. ožujka 2011.

GRADSKO VIJEĆE MALOG LOŠINJA

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr