SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 7. Petak, 18. ožujka 2011.
GRAD ČABAR
Moscenicka_draga-001

7.

Na temelju članka 37. Statuta Grada Čabra (»Službene novine PGŽ« broj 33/09. i 28/10) Gradsko vijeće grada Čabra, na sjednici održanoj dana 25. veljače 2011. godine donosi

ODLUKU
o provedbi projekta
»Dom za starije i nemoćne osobe Gerovo«

Članak 1.

Temeljem Rješenja Agencije za javno-privatno partnerstvo, KLASA: UP/I-034-02/11-01/01, URBROJ: 369-02/11- 07 od 9. veljače 2011. godine pristupa se provedbi projekta

»Dom za starije i nemoćne osobe Gerovo« po modelu javno-privatnog partnerstva.

Članak 2.

Izrada dokumentacije za nadmetanje i konačan nacrt Ugovora o javno-privatnom partnerstvu te savjetodavne usluge u postupku ocjene i odobravanja dokumentacije u odabiru privatnog partnera povjeravaju se vanjskom suradniku.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Čabra za donošenje odluke o izboru vanjskog suradnika iz stavka 1. ovog članka.

Članak 3.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Čabra za donošenje odluke o imenovanju projektnog tima. Projektni tim upravlja provedbom Projekta iz članka 1. ove Odluke i mjesečno izvješćuje Gradonačelnika o stupnju dovršenosti Projekta.

Članak 4.

Sredstva za provedbu projekta iz članka 1. ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Grada Čabra.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 550-01/11-01/03

Ur. broj: 2108-03/1-11-1

Čabar, 25. veljače 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik

Zdravko Tomac v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr