SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 6. Petak, 11. ožujka 2011.
OPĆINA OMIŠALJ
7

9.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08) i članka 46. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinski načelnik donio je 24. siječnja 2011. godine

PLAN
prijma u službu za 2011. godinu

I.

Utvrđuje se da je u Upravnom odjelu Općine Omišalj na dan 1. siječnja 2011. godine nepopunjeno sljedeće radno mjesto:

a) u Upravnom odjelu - Odsjeku za proračun i financije

- Viši stručni suradnik za proračun i financije (1 izvršitelj)

Ostala radna mjesta, sistematizirana Pravilnikom o unutarnjem redu Općine Omišalj, KLASA: 011-01/10-01/1, UR. BROJ: 2142-06-10-01-1 od 23. rujna 2010. g. popunjena su na neodređeno vrijeme.

II.

Tijekom 2011. godine planira se prijam u službu na neodređeno vrijeme na sljedeće radno mjesto:

- Viši stručni suradnik za proračun i financije (1 izvršitelj).

III.

U 2011. godini ne planira se prijam u službu vježbenika.

IV.

Ovaj Plan objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 112-01/11-01/1

Ur. broj: 2142-06-11-01-1

Omišalj, 24. siječnja 2011.

Općinski načelnik
Tomo Sparožić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr