SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 6. Petak, 11. ožujka 2011.
OPĆINA KOSTRENA
7

2.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09), članka 20. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 54/09) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici dana 28. veljače 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o zamjeni nekretnina

1. Temeljem Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zamjenu nekretnina označenih kao k.č.br. 3398/2 od 615 m2 z.k.ul. 1235 k.o. Kostrena-Lucija u vlasništvu Općine Kostrena za k.č. br. 3268 od 1364 m2 z.k.ul. 17 k.o. Kostrena-Lucija u vlasništvu fizičke osobe, nakon provedenog javnog natječaja, utvrđuje se da je jedini i najpovoljniji ponuditelj Terezija Glažar OIB: 31921374847 iz Kostrene, Doričići 1B.

2. Tržišna vrijednost zemljišta u vlasništvu Općine Kostrena iznosi 61.807,50 EUR, a tržišna vrijednost zemljišta u vlasništvu Terezije Glažar iznosi 68.200,00 EUR, sve u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja.

3. Općina Kostrena će Tereziji Glažar u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora o zamjeni nekretnina platiti razliku tržišne vrijednosti nekretnina koje su predmet zamjene u iznosu od 6.392,50 EUR u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja kao i iznos od 5.000,00 kuna uplaćenog garantnog pologa.

4. Porez na promet nekretnina nije uračunat i plaća ga svaka ugovorna strana za sebe.

5. Na temelju ove Odluke Općinski načelnik Općine Kostrena će u ime Općine Kostrena zaključiti ugovor o zamjeni nekretnina s Terezijom Glažar u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/4

Ur. broj: 2170-07-01-11-2

Kostrena, 28. veljače 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Ankica Lörinc, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr