SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 6. Petak, 11. ožujka 2011.
GRAD RIJEKA
7

18.

Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Rijeke dana 7. ožujka 2011. godine, donio je

RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za ocjenu dokumentacije
integralnog procesa rada

Članak 1.

U Komisiju za ocjenu dokumentacije integralnog procesa rada (u daljnjem tekstu: Komisija) imenuju se:

1. Eda Rumora, predstavnica Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, predsjednik,

2. Dragan Blažević, predstavnik Odjela gradske uprave za komunalni sustav, potpredsjednik,

3. Leora Dražul, predstavnica Društva arhitekata Rijeka, član,

4. mr. sc. Lada Turato, predstavnica Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci, član,

5. Sabrina Žigo, predstavnica Društva povjesničara umjetnosti Rijeke, Istre i Hrvatskog primorja, član.

Članak 2.

Članovi Komisije imenuju se na vrijeme od 4 (četiri) godine.

Članak 3.

Djelokrug rada Komisije određen je Odlukom o donošenju Detaljnog plana uređenja »Stari grad« (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/08) i Poslovnikom o radu Komisije za ocjenu dokumentacije integralnog procesa rada (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj – 6/11).

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ovoga Rješenja prestaje vrijediti Rješenje o imenovanju Komisije za ocjenu dokumentacije integralnog procesa rada (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 10/09).

Članak 5.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/11-04/22-49

Ur. broj: 2170/01-15-00-11-1

Rijeka, 7. ožujka 2011.

Gradonačelnik
mr. sc. Vojko Obersnel, v.r.

Sporazum o prijateljskoj suradnji

između

Grada Rijeke, Republika Hrvatska

i

Prijestonice Cetinje, Republika Crna Gora

Na poticaj Zajednice Crnogoraca PGŽ te u slijedu dobrih bilateralnih odnosa između dvaju zemalja, Republike Hrvatske i Republike Crne Gore, uspostavljena je dobra kulturna suradnja s Općinom Cetinje.

Grad Rijeka i Općina Cetinje procijenili su da postoje objektivne mogućnosti za produbljivanjem buduće suradnje na obostranu korist, u područjima vezanim uz gospodarstvo i poduzetništvo, razvoj lokalne samouprave, urbani turizam, kulturne i sportske manifestacije te suradnju među sveučilištima i mladima, s ciljem da se u skoroj budućnosti uspostavi čvršća prijateljska veza u smislu boljeg upoznavanja dvaju gradova.

Posebna pozornost posvetiti će se ostvarivanju prava hrvatske manjine u Općini Cetinje i crnogorske manjine u Gradu Rijeci sukladno Sporazumu između Republike Hrvatske i Republike Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Republici Crnoj Gori i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj.

Uvjereni u značaj međunarodne suradnje u sveopćem razvoju te u vrijednost razmjene iskustava i boljeg međusobnog upoznavanja ljudi iz raznih krajeva svijeta, posebice Europe, gradonačelnik Grada Rijeke i gradonačelnik Općine Cetinje na ovaj način daju svoj doprinos i poticaj za daljnji napredak svojih zajednica.

U Rijeci, 10. rujna 2010. godine

Grad Rijeka Prijestonica Cetinje
mr. sc. Vojko Obersnel, v.r. dr. Milovan Janković, v.r.

gradonačelnik gradonačelnik

Grad Rijeka Prijestonica Cetinje

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr