SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 6. Petak, 11. ožujka 2011.
GRAD RIJEKA
7

17.

Na temelju članka 15. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) članka 18. i 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10) Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 15. srpnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o sklapanju Sporazuma o prijateljskoj suradnji
Grada Rijeke (Republika Hrvatska) i Prijestonice
Cetinje (Republika Crna Gora)

Članak 1.

Utvrđuje se da između Grada Rijeke (Republika Hrvatska) i Prijestonice Cetinje (Republika Crna Gora) postoji interes za međunarodnu suradnju posebice u području obrazovanja, kulture, znanosti, trgovine, sporta i turizma, a koja će donijeti obostrane koristi za građane Rijeke i Cetinja.

Članak 2.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Rijeke da potpiše Sporazum o prijateljskoj suradnji Grada Rijeke (Republika Hrvatska) i Prijestonice Cetinje (Republika Crna Gora) u tekstu koji čini sastavni dio ove Odluke.

Klasa: 021-05/10-01/170

Ur. broj: 2170-01-16-00-10-3

Rijeka, 15. srpnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr