SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 6. Petak, 11. ožujka 2011.
GRAD OPATIJA
7

10.

Na temelju članka 10. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/2008, 86/09, 92/10, 105/10) a u svezi članka 3. Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine« broj 63/2008) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 30/09), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 22. veljače 2011. godine, donosi

ODLUKU
o utvrđivanju Prijedloga Mreže osnovnoškolskih
ustanova na području Grada Opatije

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se Prijedlog mreže osnovnih škola kojima je osnivač Grad Opatija, upisno područje osnovne škole te područja na kojima se može osnovati osnovna škola.

Članak 2.

U Prijedlog mreže ulazi osnovna matična škola s matičnim odjelom i s pripadajućim područnim školama i to:

Osnovna škola »Rikard Katalinić Jeretov«, Opatija, Nova cesta 53 (Lipovica), s razredima od IV. do VIII., sa matičnim odjelom Volosko, Stubište Ivana Zavidića 1, s razredima od I. do III., s Područnom školom Ičići, Liburnijska 48, s razredima od I. do III., Područna škola Veprinac, Stari grad 15, s razredima od I. do III. i Područna škola Poljane, Poljane 74, s razredima od I. do III.

Članak 3.

Upisna područja škola i objekti škola iz članka 3. ove Odluke su:

Članak 4.

Osnovna škola provodi redovite i posebne programe osnovnoškolskog obrazovanja.

Članak 5.

Posebni programi za učenike s teškoćama iz članka 65. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, definiraju se sukladno utvrđenom Prijedlogu plana prihvata učenika s teškoćama u osnovnoj školi, a provode se u matičnoj školi i područnim školama.

U realizaciji Programa iz stavka 1. ovog članka sudjeluje stručni tim kao i asistenti u nastavi, a prema potrebi i prema mišljenju stručnog tima će se uključiti i više.

Osnivanje posebnih razrednih odjela u slučaju povećane potrebe provodit će se u matičnoj školi.

Članak 6.

Produženi boravak provodi se u OŠ Rikard Katalinić Jeretov u matičnoj zgradi (Lipovica), matičnom odjelu (Volosko), PŠ Ičići, PŠ Veprinac i PŠ Poljane.

Članak 7.

Za potrebe pružanja edukacijsko-rehabilitacijske potpore učenicima sa rješenjima o primjerenom obliku školovanja kao i učenicima bez rješenja sa potrebom edukacijsko-rehabilitacijske potpore u OŠ Rikard Katalinić Jeretov djeluje stručni tim kojega čine pedagog, psiholog, socijalni pedagog, logoped, rehabilitator-defektolog.

Edukacijsko-rehabilitacijska potpora učenicima provodi se u sociopetskom kabinetu pri matičnoj školi, logopedskom kabinetu pri matičnom odjelu Volosko te u područnim školama.

Pored objakata osnovne škole provedba poslova iz stavka 1. obavlja se u defektološkom i logopedskom kabinetu pri Društvu Naša djeca, Opatija kao i Dječjem vrtiću Opatija.

Članak 8.

Sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, darovitim će se učenicima, prema njihovim sposobnostima i sklonostima, omogućiti svi oblici odgojno - obrazovnog rada koji će doprinijeti njihovu razvoju.

Članak 9.

Program predškolskog odgoja i naobrazbe, različito po broju i vrsti programa koji se provode, ostvaruju se u sastavu dijelu Područne škole Ičići (2 skupine 11 satnog program od kojih je jedna skupina za rano učenje engleskog jezika) i Područne škole Veprinac (jedna skupina, program 5,5 satni i 11 satni).

Članak 10.

Na području Grada Opatije ne planira se osnivanje nove osnovne škole već će se povećene potrebe za stvaranje uvjeta za primjenu Državnog pedagoškog standarda riješavati kroz nadogradnju postojećeg objekta matične škole.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 602-01/11-01/03

Ur. broj: 2156/01-03-11-3

Opatija 22. veljače 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

O' Brien Sclaunich, dipl. oec., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr