SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 6. Petak, 11. ožujka 2011.
GRAD DELNICE
7

2.

Gradonačelnik Grada Delnica, na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/08 i 36/09) i članka 60. Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 41/09), donosi

PLAN
prijma u službu JUO-a Grada Delnica

Članak 1.

Ovaj Plan prijma u JUO sadrži:

- stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u JUO-u,

- potreban broj službenika na neodređeno vrijeme za 2011. godinu te

- potreban broj vježbenika.

Članak 2.

U JUO-u Grada Delnica zaposleno je na dan 31. prosinca 2010. godine kako slijedi:

- 18 službenika na neodređeno vrijeme, od kojih njih 9 ima VSS, 2 VSŠ te 7 SSS.

Članak 3.

Utvrđuje se potreban broj službenika na neodređeno vrijeme za 2011. godinu:

- VSS - ukupno 9 službenika,

- VSŠ - ukupno 2 službenika,

- SSS - ukupno 7 službenika.

Članak 4.

Utvrđuje se prijam 0 vježbenika.

Članak 5.

Na temelju ovog Plana slobodna radna mjesta popunjavaju se putem javnog natječaja, premještajem te putem oglasa koji se objavljuje kod nadležne službe za zapošljavanje.

JUO Grada Delnica, postojeća radna mjesta utvrđena Pravilnikom o unutarnjem redu, a koja budu slobodna zbog odlaska dosadašnjih službenika u mirovinu ili bilo kojeg drugog razloga napuštanja službe te novonastala slobodna radna mjesta, nastojat će popuniti u dogovoru s gradonačelnikom, u što je moguće kraćem vremenu.

Članak 6.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 100-01/10-01/01

Ur. broj: 2112-01-04-04/1-10-03

Delnice, 4. veljače 2011.

Gradonačelnik

Marijan Pleše, dipl. ing. šum., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr