SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 6. Petak, 11. ožujka 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
7

26.     

Na temelju članka 6. stavka 1., a u svezi s člankom 5. stavkom 2. točkom 3. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih (»Službene novine PGŽ« broj 17/07), članka 28. točke 17. alineje 2. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 47. stavak 1. i 2. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 20. sjednici od 10. ožujka 2011. godine, donijela je

ODLUKU
o izboru člana Županijskog savjeta mladih

I.

Marijan Zubalj, izabire se za člana Županijskog savjeta mladih.

II.

Mandat novoizabranom članu Županijskog savjeta mladih iz točke I. ove Odluke traje do isteka mandata člana umjesto kojeg je izabran.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/11-01/2

Ur. broj: 2170/1-01-11-25

Rijeka, 10. ožujka 2011.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr