SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 6. Petak, 11. ožujka 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
7

20.

Na temelju članka 15. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 10. stavka 2. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 20. sjednici održanoj dana 10. ožujka 2011. godine, donijela je

ODLUKU
o uspostavi suradnje Primorsko-goranske županije sa Zapadno-pomorskim vojvodstvom (Republika Poljska)

Članak 1.

S ciljem unapređenja gospodarskog razvoja kroz suradnju na projektima od zajedničkog interesa, radi stvaranja povoljnijih uvjeta za prometnu, gospodarsku, kulturnu te suradnju u oblasti školstva, zaštite prirode, kulturne baštine kao i ostalim područjima djelovanja, uspostavlja se suradnja Primorsko-goranske županije sa Zapadno- pomorskim vojvodstvom u Republici Poljskoj.

Članak 2.

Sadržaj, oblici i način suradnje utvrdit će se Sporazumom o međusobnoj suradnji Primorsko-goranske županije i Zapadno-pomorskog vojvodstva (Republika Poljska).

Članak 3.

Ovlašćuje se župan da u ime Primorsko-goranske županije potpiše Sporazum iz članka 2. ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/11-01/2

Ur. broj: 2170/1-01-11-38

Rijeka, 10. ožujka 2011.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr