SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 21. Četvrtak, 24. lipnja 2004.
OPĆINA OMIŠALJ
9

16.

Na temelju članka 11. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00 i 32/02) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 23/01 i 07/02) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 30. ožujka 2004. godine, donijelo je

DOPUNU PROGRAMA
mjera za unapređenje stanja u prostoru
2003. - 2005. godine

Točka 1.

U Programu mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje 2003. - 2005.

(»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 33/ 03), u točci 1. stavka 1. iza podtočke 8. dodaje se podtočka 9. koja glasi:

»9. DPU ODVOJAK DRAGA, NJIVICE

Detaljni plan uređenja Odvojak Draga, Njivice donijet će se za dio građevinskog područja naselja Njivice. Obuhvat plana omeđen je Primorskom ulicom s istoka, ulicom Draga sa sjevera, ulicom Kralja Tomislava s juga i Put Postana sa zapada. Područje obavezne izrade detaljnog plana iz UPU Njivice oznake Va.

Površina obuhvata iznosi 3,30 ha.

Područje obuhvata pokriveno je Urbanističkim planom uređenja Njivica.

Detaljnim planom utvrdit će se detaljna namjena površine i uvjeti gradnje stambenih i stambeno-poslovnih sadržaja, javnih površina, parkirališta i pristupnog puta, a u skladu s uvjetima utvrđenim UPU Njivice.

Nacrt prijedloga izradit će se u drugoj polovini 2004. godine.«

Točka 2.

U točki 1., stavka 2., iza podtočke 1. dodajemo podtočku 2. koja glasi:

»2) Izmjene i dopune DPU »KAŠTEL« OMIŠALJ

Izmjene i dopune DPU »KAŠTEL« OMIŠALJ, donijet će se za dio građevinskog područja naselja Omišalj. Obuhvat plana omeđen ulicama Medermunići i Brgučena sve na K.o. Omišalj. Područje obavezne izrade detaljnog plana prema Prostornom planu uređenja Općine Omišalj, kao stambeno područje oznake Na-2.

Površina obuhvata iznosi oko 0,36 ha.

Detaljnim planom utvrdit će se detaljna namjena površine i uvjeti gradnje stambeno-poslovnih sadržaja, javnih površina, parkirališta i pristupnog puta, a u skladu s uvjetima utvrđenim Prostornom planu uređenja Općine Omišalj.

Nacrt prijedloga izradit će se u drugoj polovini 2004. godine.«

Klasa: 350-01/04-01/20

Ur. broj: 2142-06-16-04-01-4

Omišalj, 30. ožujka 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr