SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 4. Petak, 11. veljače 2011.
OPĆINA OMIŠALJ

7.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj 3. veljače 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o korištenju dijela sredstava ustupljenih iz poreza na
dohodak koji je ostvaren na području Općine Omišalj,
za realizaciju kapitalnog Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2 - Projekt Jadran,
Podprojekt Omišalj i Podprojekt Malinska-Njivice
- Sustav odvodnje otpadnih voda

Članak 1.

Sporazumom o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Krka broj 09-I-70124/02- 08 od 3. siječnja 2002. godine zaključenim s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture i jedinicama lokalne samouprave na području otoka Krka utvrđeno je da će se dio sredstava poreza na dohodak koristiti za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Krka.

Članak 2.

Za subvencioniranje naknade za razvoj namijenjene realizaciji kapitalnog Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2 - Projekt Jadran, Podprojekt Omišalj i Podprojekt Malinska-Njivice, u razdoblju od 2011. do 2013. godine koristit će se sredstva u visini od 3.375.000,00 kn, ustupljena iz poreza na dohodak ostvaren na području općine Omišalj.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka prikupljaju se na računu posebnih namjena otvorenom kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR).

Članak 3.

Ovlašćuje se Općinski načelnik da s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture zaključi ugovor o korištenju sredstava iz članka 2. ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/1

Ur. broj: 2142-06-11-01-9

Omišalj, 3. veljače 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr