SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 2. Ponedjeljak, 31. siječnja 2011.
OPĆINA VIŠKOVO
Moscenicka_draga-001

5.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 17. sjednici održanoj 27. siječnja 2011. godine donosi

ODLUKU
o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika,
članova radnih tijela vijeća i imenovanih predstavnika Općine Viškovo

Članak 1.

Vijećnicima, članovima radnih radnih tijela vijeća Općine Viškovo i imenovanim predstavnicima Općine Viškovo za njihov rad pripada mjesečna naknada.

Članak 2.

Visina mjesečne bruto naknade za rad u Općinskom vijeću i radnim tijelima Općinskog vijeća određuje se umnoškom koeficijenata iz ove Odluke i osnovice za obračun plaće pročelnika Upravnih odjela Općine Viškovo.

Članak 3.

Vijećnik za svoj rad u Općinskom vijeću ima pravo na mjesečnu bruto naknadu u visini koeficijenta 0,287.

Članak 4.

Ukoliko je vijećnik i član stalnog i povremenog radnog tijela Općinskog vijeća ima pravo na mjesečnu bruto naknadu za rad u visini koeficijenta 0,048 za one mjesece u kojima je održan sastanak.

Članak 5.

Vanjski član stalnog ili povremenog radnog tijela Općinskog vijeća ima pravo na mjesečnu bruto naknadu u visini koeficijenta 0,144 za one mjesece u kojima je održan sastanak, osim članova koji su imenovani kao predstavnici pravnih osoba.

Imenovani predstavnici Općine Viškovo koji sudjeluju u radu tijela pravnih osoba, imaju pravo na mjesečnu bruto naknadu u visini koeficijenta 0,144 za one mjesece u kojima je održan sastanak, ukoliko u toj pravnoj osobi ne dobivaju naknadu.

Članak 6.

Predsjednik Općinskog vijeća za svoj rad u vijeću ima pravo na mjesečnu bruto naknadu u visini koeficijenta 0,654.

Članak 7.

Potpredsjednik Općinskog vijeća za svoj rad ima pravo na mjesečnu bruto naknadu u visini koeficijenta 0,430.

Članak 8.

Članovima radnih tijela Općinskog vijeća, umanjuje se mjesečna naknada za rad, proporcionalno neopravdanom neprisustvovanju sjednicama u tijeku mjeseca.

Opravdanim izostankom se smatra izostanak zbog bolesti, smrti osoba u obitelji te poslovne spriječenosti, a koji je opravdan prije zakazanog datuma sjednice radnog tijela.

Članak 9.

Općinskim vijećnicima kao i vanjskim članovima stalnih radnih tijela pripada dnevnica za službena putovanja u zemlji i inozemstvu, kao i troškovi putovanja sukladno važećim zakonskim propisima.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća, imenovanih predstavnika Općine Viškovo te plaće Općinskog načelnika i zamjenika načelnika (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 44/09).

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/01

Ur. broj: 2170-09-11-01-11

Viškovo, 27. siječnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Igor Rubeša, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr