SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 2. Ponedjeljak, 31. siječnja 2011.
OPĆINA VIŠKOVO
Moscenicka_draga-001

4.

Na temelju članka 35. stavak 4. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09), članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09) Općinsko vijeće Općine Viškovo na svojoj 17. sjednici održanoj 27. siječnja 2011. godine donosi

ODLUKU
o gubitku statusa javnog dobra na općoj uporabi

Članak 1.

Utvrđuje se gubitak statusa javnog dobra na općoj uporabi na k.č. br. 1313/4, put površine 54 m2 k. o. Viškovo i k.č. br. 4519/6, put površine 344 m2 k. o. Viškovo upisane u z. k. ul. PI kao opće dobro.

Članak 2.

Nekretnine iz članka 1. ove Odluke isključuju se iz opće uporabe javnog dobra - put te će zemljišno knjižni odjel Općinskog suda u Rijeci na temelju ove Odluke izvršiti brisanje općeg dobra na predmetnim nekretninama i izvršiti upis prava vlasništva na ime i korist Općine Viškovo.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/11-01/01

Ur. broj: 2170-09-11-01-14

Viškovo, 27. siječnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Igor Rubeša, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr