SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 2. Ponedjeljak, 31. siječnja 2011.
OPĆINA VIŠKOVO
Moscenicka_draga-001

3.

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na prijedlog Općinskog načelnika, na 17. sjednici održanoj 27. siječnja 2011. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o plaći i drugim pravima
općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika
iz radnog odnosa

Članak 1.

U Odluci o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz radnog odnosa (»Slu

žbene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/10. - u daljnjem tekstu: Odluka)

- u članku 4. stavku 1. alineji 1 broj »4,56« zamjenjuje se brojem »4,10«

- u članku 4. stavku 1. alineji 2 broj »3,87« zamjenjuje se brojem »3,48«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjivat će se za obračun plaća od siječnja 2011. godine.

Klasa: 021-05/11-01/01

Ur. broj: 2170-09-11-01-12

Viškovo, 27. siječnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Igor Rubeša, ing., v.r.

OBRAZLOŽENJE

Odluke
o izmjeni i dopuni Odluke o plaći i drugim pravima
općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika
iz radnog odnosa

Proračunom Općine Viškovo za 2011. godinu smanjena su sredstva za plaće općinskog načelnika i zamjenice općinskog načelnika te se Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz radnog odnosa vrši usklađenje na način da se koeficijent za obračun plaće umanjuje za 10%.

Općinski načelnik
Goran Petrc, prof. v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr