SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 2. Ponedjeljak, 31. siječnja 2011.
OPĆINA VIŠKOVO
Moscenicka_draga-001

2.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 17. sjednici održanoj 27. siječnja 2011. godine donosi

ODLUKU
o 2. Izmjeni i dopuni Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja Ferenčić /DPU 24/

Članak 1.

U Odluci o izradi Detaljnog plana uređenja Ferenčić / DPU 24/ (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/08, 6/10 - u daljnjem tekstu: Odluka)

U članku 11. stavak 1. alineja 9. Odluke mijenja se i glasi:

»donošenje Odluke o usvajanju DPU-a 24 - IV. kvartal 2011. godine«.

Članak 2.

Ova Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja Ferenčić /DPU 24/ stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/11-01/01

Ur. broj: 2170-09-11-1-15

Viškovo, 27. siječnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Igor Rubeša, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr