SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 2. Ponedjeljak, 31. siječnja 2011.
OPĆINA FUŽINE
Moscenicka_draga-001

1.

Temeljem članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08), slijedom prijedloga pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, a u skladu sa Planom Proračuna Općine Fužine za 2011. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/10) dana 19. siječnja 2011. godine, Načelnik Općine Fužine donio je

PLAN
prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Fužine za 2011. godinu

Članak 1.

Planom prijma u službu utvrđuje se prijam službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Fužine u 2011. godini.

Članak 2.

Broj ustrojenih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Fužine, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika na određeno vrijeme iskazani su u tablici kako slijedi:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Kratice u tablici imaju sljedeće značenje:

- MSSS - radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje magistra struke ili stručnog specijalista,

- PS - radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje sveučilišnog prvostupnika struke ili stručnog prvostupnika struke,

- SSS - radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje srednje stručne spreme,

- NSS - radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje niže stručne spreme ili završena osnovna škola.

Članak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na web stranici Općine Fužine.

Klasa: 022-05/11-03/02

Ur. broj: 2112/03-02-11-01

Fužine, 22. siječnja 2011.

Općinski načelnik
Marinko Kauzlarić, ing., v.r.

 

Plan prijma u službu Jedinstvenog upravn  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=712&mjesto=10009&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr