SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 21. Četvrtak, 24. lipnja 2004.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
9

10.

Na temelju odredbe članka 14. zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 61. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine« broj 9/02) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na svojoj sjednici održanoj 8. lipnja 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o I. izmjeni i dopuni Proračuna Općine
Malinska-Dubašnica za 2004. godinu

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

 

Članak 2.

Raspoloživa sredstva iz 2003. godine u iznosu od 8.012.322,76 kn, ovom se Odlukom raspoređuju na sljedeći način:

Neutrošena sredstva u iznosu od 2.800.507,58 kn, iz dijela poreza na dohodak ustupljenog općinama i gradovima raspoređuje se na pozicije pod red. br. 85.3-razvoj sustava vodoopskrbe u iznosu od 700.000,00 kn, pozicija 89.1- Sportska dvorana u iznosu od 1.500.507,58 kn i pozicija broj 90- Obilaznica - Malinska u iznosu od 600.000,00 kn.

Neutrošena sredstva u iznosu od 5.211.815,18 kn raspoređuju se na pozicije pod red. br.

17.1 - usl. tek. i inv. održ. - Dječji vrtić

- Malinska 200.000,00 kn

25. - '' '' - Groblja 200.000,00 kn

26. - '' '' - energet.

i komunikac.

vodovi 200.000,00 kn

21. - '' '' - Ceste 1.508.000,00 kn

22. - '' '' - Morska obala 500.000,00 kn

22. -/potpora Minist. iz 2003./Morska obala 300.000,00 kn

85.1-/potpora Minist. iz 2003./kapit.pomoć

- Ponikve-kanaliz. 467.723.87 kn

85.1-/ kapit.pomoć - Ponikve-kanaliz. 536.091,31 kn

89. - Zemljište 800.000,00 kn

93.1- - Projektna dok.

/planovi/ 500.000,00 kn

Članak 3.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci utvrđeni u Računu prihoda i izdataka raspoređuju se kako slijedi.

Članak 4.

Rashodi i izdaci Proračuna u svoti od 26.743.822,76 kn, u posebnom dijelu Proračuna, raspoređuju se po nositeljima i korisnicima kako slijedi.

Članak 5.

Ovaj Proračun stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 400-08/04-01/2

Ur. broj: 2142-05-04-2

Malinska, 8. lipnja 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik Općinskog vijeća

Josip Sormilić v. r.

 

Odluka o I. izmjeni i dopuni Proračuna   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=91&mjesto=51511&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr