SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 56. Utorak, 28. prosinca 2010.
OPĆINA LOPAR
Moscenicka_draga-001

34.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i čl. 32. Statuta općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2010. godine donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u 2011. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se mjerila i način rasporeda prihoda za izgradnju objekata komunalne infrastrukture.

Članak 2.

Prihodi utvrđeni ovim prijedlogom programa su:

1.KOMUNALNI DOPRINOS =700.000,00 kn

2.NAKNADA ZA PRIKLJUČKE =100.000,00 kn

3.OSTALI PRORAČUNSKI PRIHODI =7,820.000,00 kn


UKUPNO: =8,620.000,00 kn

Članak 3.

Prihodi utvrđeni u članku 2. ovog Programa raspoređuju se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture po komunalnim djelatnostima kako slijedi:

1.JAVNE POVRŠINE I PROSTORNO
PLANIRANJE =2,800.000,00 kn

-kupnja zemljišta (sportska dvorana
i dr.) =2,500.000,00 kn

-izrada novog PP i novih UPU-a
i DPU-a =250.000,00 kn

-izrada studije za Rajsku plažu =50.000,00 kn

2.NERAZVRSTANE CESTE =1,700.000,00 kn

-projekt i izgradnja ceste »Jug-Radna
zona Sorinj« =800.000,00 kn

-projekt i izgradnja ceste »Radna zona
- odlagalište« =800.000,00 kn

-projektiranje cesta: prema groblju,
do rta Sorinj i dio D-105 =100.000,00 kn

3.JAVNA RASVJETA =120.000,00 kn

-proširenje javne rasvjete =120.000,00 kn

4.ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE
OTPADNIH VODA =350.000,00 kn

-projekt i izgradnja odvodnje
»Pičuljani-centar« =250.000,00 kn

-izgradnja kanalizacije i DTK mreže =100.000,00 kn

5.GROBLJA I SPOMENICI KULTURE =460.000,00 kn

-zaštita sakralne i spomeničke baštine
(crkva sv. Roka, crkva sv. Nikole,
križ Jamina, spomenik sv. Marin) =220.000,00 kn

-uređenje groblja =200.000,00 kn

-uređenje parkirališta uz groblje =40.000,00 kn

6.OPSKRBA PITKOM VODOM =1,540.000,00 kn

-izgradnja i rekonstrukcija cjevovoda =1,500.000,00 kn

-izgradnja hidrantske mreže =40.000,00 kn

7.OSTALI OBJEKTI (ZA SPORT,
REKREACIJU I SL.) =1,650.000,00 kn

-izgradnja sportske dvorane s projektima =1,650.000,00 kn

Članak 4.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Općinskog vijeća općine Lopar.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2011. godine.

Klasa: 011-03/10-01/01

Ur. broj: 2169/02-01/10-27

Lopar, 20. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=709&mjesto=51281&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr