SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 56. Utorak, 28. prosinca 2010.
OPĆINA LOPAR
Moscenicka_draga-001

29.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i čl. 32. Statuta općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj dana 20. procinca2010. godine donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2010. godini

Članak 1.

Ovim I. Izmjenama i dopunama Programa utvrđuju se mjerila i način rasporeda prihoda za izgradnju objekata komunalne infrastrukture.

Članak 2.

Prihodi utvrđeni ovim I. Izmjenama i dopunama Programa su:

1. KOMUNALNI DOPRINOS =130.000,00 kn

2. NAKNADA ZA PRIKLJUČKE =50.000,00 kn

3. OSTALI PRORAČUNSKI PRIHODI =6,754.700,00 kn


UKUPNO: =6,934.700,00 kn

Članak 3.

Prihodi utvrđeni u članku 2. ovih I. Izmjena i dopuna Programa raspoređuju se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture po komunalnim djelatnostima kako slijedi:

1.JAVNE POVRŠINE I PROSTORNO
PLANIRANJE =4,400.000,00 kn

- kupnja zemljišta (zona »Sorinj« i dr.) =4,100.000,00 kn

- ostali građevinski objekti =100.000,00 kn

- izrada novog PP i novih UPU-a i DPU-a =200.000,00 kn

2. NERAZVRSTANE CESTE =1,180.100,00 kn

-projekt i izgradnja ceste »Jug
- Radna zona Sorinj« =855.000,00 kn

-projekt i izgradnja ceste »Radna zona
- odlagalište« =325.100,00 kn

3. JAVNA RASVJETA =82.650,00 kn

- proširenje javne rasvjete =82.650,00 kn

4.ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE
OTPADNIH VODA =90.000,00 kn

-projekt i izgradnja odvodnje
»Pičuljani-centar« =40.000,00 kn

-izgradnja kanalizacije i DTK mreže =50.000,00 kn

5.GROBLJA I SPOMENICI
KULTURE =1,021.950,00 kn

-zaštita sakralne i spomeničke baštine
(crkva sv.Roka, crkva sv. Nikole,
križ Jamina, spomenik sv. Marin) =113.200,00 kn

- izgradnja mrtvačnice i uređenje groblja =780.000,00 kn

- izgradnja parkirališta uz groblje =100.000,00 kn

- projektna dokumentacija za groblje =28.750,00 kn

6. OPSKRBA PITKOM VODOM =80.000,00 kn

- izgradnja i rekonstrukcija cjevovoda =80.000,00 kn

7.OSTALI OBJEKTI (ZA SPORT,
REKREACIJU I SL.) =80.000,00 kn

- idejni projekt za sportsku dvoranu =80.000,00 kn

Članak 4.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Općinskog vijeća općine Lopar.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2010. godine.

Klasa: 011-03/10-01/01

Ur. broj: 2169/02-01/10-22

Lopar, 20. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=709&mjesto=51281&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr