SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 56. Utorak, 28. prosinca 2010.
GRAD RIJEKA
Moscenicka_draga-001

303.

Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 24/09 i 11/10) i članka 35. Odluke o uređenju prometa na području Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 41/08, 48/09 i 52/10), Gradonačelnik Grada Rijeke, 28. prosinca 2010. godine, donio je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o parkiranju vozila radi opskrbe
na području Grada Rijeke

Članak 1.

U Odluci o parkiranju vozila radi opskrbe na području Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 55/09) članak 6. mijenja se i glasi:

»Parkiranje teretnih automobila za opskrbu na prostoru određenom ovom Odlukom, dozvoljeno je u vremenu od 0,00 do 24,00 sata.

Teretni automobil iz stavka 1. ovoga članka može se zadržavati na prostoru određenom ovom Odlukom isključivo za vrijeme obavljanja opskrbe, ali ne duže od 30 minuta.

Izuzetno od odredbe stavka 2. ovoga članka, na prostoru u ulicama u kojima je zaustavljane motornih vozila dozvoljeno na prometnom traku, opskrba se može obavljati samo u vremenu od 18,00 do 7,30 sati, a zadržavanje teretnih automobila za opskrbu ne smije biti duže od 15 minuta.«

Članak 2.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Teretni automobil kojim se obavlja opskrba na prostoru određenom ovom Odlukom može biti nosivosti do 5 tona.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, u vremenu od 22,00 do 5,00 sati, opskrba se može obavljati teretnim automobilom za opskrbu čija je nosivost veća od 5 tona.«

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2011. godine.

Klasa: 023-01/10-04/99-44

Ur. broj: 2170/01-15-00-10-1

Rijeka, 28. prosinca 2010.

Gradonačelnik

mr. sc. Vojko Obersnel

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr