SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 55. Ponedjeljak, 27. prosinca 2010.
OPĆINA OMIŠALJ
Moscenicka_draga-001

68.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 9. prosinca 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Omišalj

1.Općina Omišalj prodat će dio nekretnine u vlasništvu Općine Omišalj zemljišnoknjižne oznake z.č.1259/1, k.o. Omišalj, površine 585 m2, za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 745,00 kn/m2, odnosno u ukupnom iznosu od 435.825,00 kn.

2.Najpovoljnijim ponuditeljem za kupoprodaju nekretnine iz točke 1. ove Odluke, na temelju provedenog javnog natječaja objavljenog dana 7. prosinca 2010. godine, utvrđuju se Mira Labaš-Bencek iz Omišlja, Stran 55 i Gabrijel Bencek iz Varaždina, Tina Ujevića 54.

3.Na temelju ove Odluke, Općinski načelnik sklopit će, u ime Općine Omišalj, kao prodavateljice, ugovor o kupoprodaji nekretnine s Mirom Labaš-Bencek iz Omišlja, Stran 55 i Gabrijelom Bencekom iz Varaždina, Tina Ujevića 54, kao kupcima.

4.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 940-01/10-01/25

Ur. broj: 2142-06-10-01-6

Omišalj, 9. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr