SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 55. Ponedjeljak, 27. prosinca 2010.
OPĆINA OMIŠALJ
Moscenicka_draga-001

67.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 22. prosinca 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Omišalj

1.Općina Omišalj prodat će 526/5957 dio nekretnine k.č. 1379/1 k.o. Omišalj, u vlasništvu Općine Omišalj, površine 526 m2, za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 368,00 kn/m2, odnosno u ukupnom iznosu od 193.568,00 kn.

2.Najpovoljnijim ponuditeljem za kupoprodaju nekretnine iz točke 1. ove Odluke, na temelju provedenog javnog natječaja objavljenog dana 14. prosinca 2010. godine, utvrđuje se Paula Mičetić iz Dražica, Podkilavac 8.

3.Na temelju ove Odluke, Općinski načelnik sklopit će, u ime Općine Omišalj, kao prodavateljice, ugovor o kupoprodaji nekretnine s Paulom Mičetić iz Dražica, Podkilavac 8, kao kupcem.

4.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 940-01/10-01/26

Ur. broj: 2142-06-10-01-6

Omišalj, 22. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr