SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 55. Ponedjeljak, 27. prosinca 2010.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
Moscenicka_draga-001

41.

Na temelju članka 76. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06 i 150/08), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 27. prosinca 2010. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u sportu Općine Malinska-Dubašnica
za 2011. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u sportu Općine Malinska- Dubašnica za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu od značenja za Općinu Malinska-Dubašnica, kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Programom stvaraju se uvjeti za zadovoljavanje potreba i financiranje sljedećih aktivnosti:

-financiranja djelatnosti sportskih udruga i

-pokroviteljstva i pomoći u sportu.

Članak 2.

U 2011. godini Općina Malinska-Dubašnica sufinancirat će javne potrebe u sportu, kako slijedi:

1. financiranje djelatnosti sportskih udruga:


1.1.Športski streljački klub »Dub«,
Malinska 210.000,00 kn

1.2.Šahovska škola »Goranka«,
Ravna Gora 26.000,00 kn

1.3.Nogometni klub »Krk«, Krk 90.000,000 kn

1.4.Športsko ribolovna udruga
»Lastavica«, Malinska 25.000,00 kn

1.5.Stolnoteniski klub »Malinska-
Dubašnica«, Malinska 40.000,00 kn

1.6.Kickboxing športska udruga
»Malinska«, Malinska 80.000,00 kn

1.7.Košarkaški klub »Krk«, Krk 5.000,00 kn

1.8.Jedriličarski klub »Malinska«, Malinska 50.000,00 kn

1.9.Veslački klub »Glagoljaš«, Omišalj 10.000,00 kn

1.10.Rukometni klub »Omšalj«, Omišalj 40.000,00 kn

1.11.Nogometni klub »OŠK«, Omišalj 40.000,00 kn

1.12.Moto klub »Krk« (Griffons), Krk 5.000,00 kn

1.13.Auto klub »Otok Krk Racing«,
Malinska 5.000,00 kn

1.14.Auto klub »Krk«, Krk 5.000,00 kn

1.15.Brdsko biciklistički klub »Krk«, Krk 5.000,00 kn

1.16.Planinarsko društvo »Obzova« 5.000,00 kn


2. pokroviteljstva i pomoći u sportu:


2.1. Izbor sportaša godine otoka Krka 50.000,00 kn

2.2.Financiranje troškova streljane 40.000,00 kn

2.3.Ostale potrebe u športu 20.000,00 kn

2.4.Zakupnine i najamnine 40.000,00 kn


Članak 3.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 2. ovoga Programa osigurana su u Proračunu Općine Malinska-Dubašnica za 2011. godinu.

Raspodjelu financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka obavlja Jedinstveni upravni odjel (u daljnjem tekstu: Odjel), po korisnicima i Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2011. godinu.

Odjel sklapa ugovor s korisnicima temeljem dostavljenog izvješća o realizaciji Programa u prethodnoj kalendarskoj godini.

Članak 4.

Odjel može odobriti prenamjenu sredstava utvrđenih Planom iz članka 3. stavka 2. ovoga Programa za pojedinog korisnika samo iznimno, na temelju pisanog zahtjeva korisnika.

O izvršavanju Programa i utrošku odobrenih sredstava za programe, korisnici podnose izvješće Odjelu najmanje jednom godišnje, a na zahtjev Odjela i češće.

Članak 5.

Odjel prati namjensko korištenje sredstava iz članka 2. ovoga Programa i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Nečelniku Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-10-37

Malinska, 27. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Potpredsjednik

Pavao Barbiš, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=708&mjesto=51511&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr