SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 55. Ponedjeljak, 27. prosinca 2010.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
Moscenicka_draga-001

37.

Na temelju odredbi članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 27. prosinca 2010. godine, donijelo je

PRORAČUN OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA
ZA 2011. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA
ZA 2012. I 2013. GODINU

OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2011. godinu i projekcija proračuna za 2012. i 2013. godinu sastoji se od:

Članak 2.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci Proračuna za 2011. i projekcije proračuna za 2012. i 2013. godinu po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda te Računu financiranja, kako slijedi:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Potpredsjednik

Pavao Barbiš, v. r.

 

Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 20  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr