SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 55. Ponedjeljak, 27. prosinca 2010.
OPĆINA BROD MORAVICE
Moscenicka_draga-001

42.

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97) i članka 32. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine PGŽ« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na sjednici održanoj dana 17. prosinca 2010. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba Općine Brod Moravice u području
društvene brige o djeci predškolske dobi za 2011. godinu

Članak 1.

Program javnih potreba Općine Brod Moravice u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2011. godinu utvrđuju se oblici i opseg djelatnosti na području Općine Brod Moravice, a koji se ostvaruje putem organiziranja predškolskog odgoja.

Članak 2.

Ustrojbena jedinica predškolskog odgoja i naobrazbe koja djeluje pri Osnovnoj školi »Brod Moravice« u Brod Moravicama provodi organizirani predškolski odgoj ostvarenjem 6-satnog programa za jednu mješovitu odgojnu skupinu.

Članak 3.

Programom javnih potreba u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2011. godinu, sredstva za Ustrojbenu jedinicu predškolskog odgoja i naobrazbe pri Osnovnoj školi Brod Moravice u iznosu od 160.800,00 kn predviđena su za sljedeće namjene:

1. Plaća odgajateljice 99.410,00 kn

2. Doprinosi na plaće 17.090,00 kn

3. Naknada za božićnicu i regres 2.500,00 kn

4. Izdaci za energiju i lož ulje 19.400,00 kn

5. Ostali materijalni izdaci (naknade za

prijevoz, sl. putovanja, uredski materijal

kom. i poštanske usluge, seminari i

mat. za tek. i inv. održavanje) 8.200,00 kn

6. Nabava didaktičkog materijala

i igračaka u dječjem vrtiću 1.000,00 kn

7. Nabava namještaja za vrtić 2.000.00 kn

8. Usluge (komunalne, zdravstvene, poštanske,

intelektualne, informiranja, promidžbe,

računalne) 11.200,00 kn

Članak 4.

Sredstva za prehranu djece, materijalnih i ostalih izdataka Ustrojbene jedinice osiguravaju se i učešćem roditelja u troškovima boravka djeteta u Ustrojbenoj jedinici, a sredstva se uplaćuju na žiro račun Osnovne škole Brod Moravice.

Članak 5.

Jedinstveni upravni odjel vrši raspored sredstava nositelju Programa u jednakim mjesečnim dvanaestinama na temelju dokumentacije o programu, prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće Općinskom načelniku Općine Brod Moravice o ostvarenju programa.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 601-01/10-01/05

Ur. broj: 2112-06-10-01-02

Brod Moravice, 17. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik
Branimir Svetličić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr